SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEK PUBLICZNYCH
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2013 R.

7.1. Zasięg czytelnictwa: obserwowane preferencje czytelnicze

W województwie śląskim odnotowano spadek zasięgu czytelnictwa zarówno w liczbie czytelników, jak i w ilości wypożyczeń i udostępnień zbiorów. W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba udostępnień na miejscu i wypożyczeń na zewnątrz zmniejszyła się o 453 419 woluminów w porównaniu z rokiem poprzednim i wyniosła 20 261 442 jednostek inwentarzowych. W 2013 roku śląskie biblioteki odwiedziło też mniej czytelników niż w 2012 roku, różnica ta kształtuje się na poziomie 15 353 użytkowników. Proces ten spowodowany jest zapewne zmniejszającą się siecią placówek bibliotecznych (7 zlikwidowano, 3 powstały), malejącą liczbą mieszkańców miast, powszechnym dostępem do sieci Internet, jako źródła wiedzy, informacji i rozrywki, wciąż utrzymującym się niżem demograficznym.

Czytelnicy

W 2013 r. ogólna liczba zarejestrowanych czytelników wyniosła 852 508, to mniej o 15 353 użytkowników w zestawieniu z rokiem poprzednim. Największy spadek odnotowano wśród użytkowników w wieku 20-24 lata - 13 185 osób. Osłabienie zainteresowania usługami bibliotecznymi odnotowano także w grupie wiekowej 13-15, 16-19, 20-24 lata. Największy wzrost natomiast widoczny jest w grupie wiekowej powyżej 60 lat, czyli tzw. wieku poprodukcyjnym. Więcej czytają także osoby między 45 a 60 rokiem życia oraz grupa czytelników do lat 12.

Zestawienie za dwa ostatnie lata struktury czytelników wg wieku kształtuje się następująco:

grupa wiekowa

2013 rok

2012 rok

wzrost

spadek

ogółem

852 508

867 861

 

15 353

do lat 5

18 902

18 034

868

 

6-12 lat

101 435

98 952

2 483

 

13-15 lat

57 855

62 059

 

4 204

16-19 lat

87 773

95 790

 

8 017

20-24 lata

111 320

124 505

 

13 185

25-44 lata

252 041

254 061

 

2 020

45-60 lat

138 937

136 280

2 657

 

powyżej 60 lat

84 245

78 180

6 065

 


Czytelnicy w województwie śląskim wg kryterium wieku

Czytelnicy w województwie śląskim wg kryterium wieku

Udział procentowy czytelników zgodnie z kryterium wieku w 2013 r.

Udział procentowy czytelników zgodnie z kryterium wieku w 2013 r.

Zestawienie za dwa ostatnie lata struktury czytelników wg zajęcia kształtuje się następująco:

grupa zawodowa

2013 rok

2012 rok

wzrost

spadek

ogółem

852 508

867 861

 

15 353

uczniowie

265 145

277 810

 

12 665

studenci

87 373

102 811

 

15 438

pracownicy umysłowi

184 707

181 522

3 185

 

robotnicy

81 912

80 827

1 085

 

rolnicy

1 784

1 782

2

 

inni zatrudnieni

30 120

27 755

2 365

 

pozostali

201 467

195 354

6 113

 

Czytelnicy w województwie śląskim wg kryterium zajęcia

Czytelnicy w województwie śląskim wg kryterium zajęcia

Udział procentowy czytelników zgodnie z kryterium zajęcia w 2013 r.

Udział procentowy czytelników zgodnie z kryterium zajęcia w 2013 r.

Zasięg czytelnictwa

W 2013 roku wskaźnik zasięgu czytelnictwa w województwie śląskim wyniósł 19 czytelników w przeliczeniu na 100 mieszkańców i pozostaje niezmienny od kilku lat.

Powiaty ziemskie; średnia 16

Powiat ziemski

wskaźnik 2013

wskaźnik 2012

będziński

18

19

bielski

19

19

bieruńsko-lędziński

16

16

cieszyński

16

17

częstochowski

12

12

gliwicki

14

15

kłobucki

13

13

lubliniecki

15

15

mikołowski

18

18

myszkowski

11

11

pszczyński

17

17

raciborski

19

19

rybnicki

18

18

tarnogórski

18

18

wodzisławski

16

16

zawierciański

17

17

żywiecki

16

16


Zasięg czytelnictwa w przeliczeniu na 100 mieszkańców
(powiaty ziemskie)

Zasięg czytelnictwa w przeliczeniu na 100 mieszkańców powiaty ziemskie

Jak wynika z powyższego zestawienia najwyższe wskaźniki zasięgu czytelnictwa osiągnięto kolejno w powiatach:

 • bielskim, raciborskim

 • będzińskim, mikołowskim, rybnickim i tarnogórskim.

Powiaty grodzkie; średnia 19

Powiat grodzki

wskaźnik 2013

wskaźnik 2012

Bielsko-Biała

26

27

Bytom

8

8

Chorzów

16

16

Częstochowa

19

20

Dąbrowa Górnicza

16

17

Gliwice

21

20

Jastrzębie-Zdrój

30

29

Jaworzno

34

35

Katowice

22

22

Mysłowice

16

17

Piekary śląskie

13

15

Ruda śląska

11

11

Rybnik

22

20

Siemianowice śląskie

16

17

Sosnowiec

20

20

Świętochłowice

15

16

Tychy

19

20

Zabrze

17

18

Żory

18

17


Zasięg czytelnictwa w przeliczeniu na 100 mieszkańców
(powiaty grodzkie)

Zasięg czytelnictwa w przeliczeniu na 100 mieszkańców (powiaty grodzkie)

Należy zwrócić uwagę, że są miejscowości, w których wskaźnik zasięgu czytelnictwa jest bardzo niski i wynosi kilka procent - Koziegłowy 4%, Mykanów 5%, Włodowice, Istebna 6%, Gaszowice, Goleszów, Olsztyn, Popów po 7%.

Najwyższe wskaźniki zasięgu czytelnictwa osiągnięto:

 • wśród bibliotek powiatów grodzkich: Jaworzno - 34%, Jastrzębie-Zdrój - 30%, Bielsko-Biała - 26%,

 • wśród pozostałych bibliotek miejskich: Cieszyn, Sławków i Ustroń po 26%,

 • wśród bibliotek miast i gmin: Czechowice-Dziedzice - 27%,

 • wśród bibliotek gminnych: Bestwina - 35%, Mierzęcice i Marklowice po 28%.

Wypożyczenia i udostępnienia prezencyjne

W 2013 r. na zewnątrz wypożyczono 16 293 517 wol. książek, co w porównaniu z rokiem 2012 daje spadek o 220 526. Na miejscu zaś skorzystano z 1 336 979 wol. książek, to jest mniej o 110 507 w zestawieniu danych z rokiem minionym.

Średnia wypożyczeń książek, czasopism, zbiorów specjalnych na zewnątrz i na miejscu w przeliczeniu na 100 mieszkańców w województwie wynosi 440. Szczegółowy poziom wskaźnika wypożyczeń i udostępnień w powiatach ziemskich i grodzkich pokazują poniższe tabele.

Suma wypożyczeń zbiorów na miejscu i na zewnątrz w przeliczeniu na 100 mieszkańców w powiatach ziemskich; średnia 404

Powiat ziemski

wskaźnik 2013

wskaźnik 2012

będziński

489

496

bielski

502

478

bieruńsko-lędziński

397

391

cieszyński

312

304

częstochowski

268

278

gliwicki

332

338

kłobucki

254

266

lubliniecki

369

376

mikołowski

557

571

myszkowski

374

383

pszczyński

390

397

raciborski

512

525

rybnicki

455

450

tarnogórski

450

459

wodzisławski

399

391

zawierciański

520

552

żywiecki

302

302


Wypożyczenia i udostępnienia prezencyjne w przeliczeniu na 100 mieszkańców
(powiaty ziemskie)

Wypożyczenia i udostępnienia prezencyjne w przeliczeniu na 100 mieszkańców (powiaty ziemskie)

Suma wypożyczeń zbiorów na miejscu i na zewnątrz w przeliczeniu na 100 mieszkańców w powiatach grodzkich; średnia 450

Powiat grodzki

wskaźnik 2013

wskaźnik 2012

Bielsko-Biała

700

747

Bytom

165

183

Chorzów

257

264

Częstochowa

421

434

Dąbrowa Górnicza

662

648

Gliwice

559

536

Jastrzębie-Zdrój

567

564

Jaworzno

578

577

Katowice

461

470

Mysłowice

395

386

Piekary śląskie

500

548

Ruda śląska

287

286

Rybnik

499

513

Siemianowice śląskie

382

401

Sosnowiec

424

448

Świętochłowice

444

483

Tychy

537

555

Zabrze

306

306

Żory

500

528


Wypożyczenia i udostępnienia prezencyjne w przeliczeniu na 100 mieszkańców
(powiaty grodzkie)

Wypożyczenia i udostępnienia prezencyjne w przeliczeniu na 100 mieszkańców (powiaty grodzkie)

Jak widać w powyższych tabelach zmiany w ilości wypożyczeń i udostępnień w województwie przebiegły dość łagodnie. Najbardziej widoczny wzrost zainteresowania książką w bibliotekach powiatów grodzkich wystąpił kolejno w Gliwicach, Dąbrowie Górniczej, Jastrzębiu-Zdroju, Jaworznie i Rybniku. Spadek zaś najbardziej uwidocznił się w Piekarach Śląskich, Bielsku-Białej i Świętochłowicach.

W bibliotekach powiatów ziemskich największy wzrost wypożyczeń wystąpił w powiecie bielskim, największy spadek zanotowano w powiatach zawierciańskim i mikołowskim.

Trafić w gusta czytelnicze

Biblioteki dokonując zakupu księgozbioru starały się trafić w gusta czytelnicze, w różny sposób poznając preferencje swoich użytkowników, odnotowując na bieżąco zapotrzebowanie na poszczególne tytuły, tworząc rankingi książek, wystawki, itp. Dokładały wiele starań, by zaspokoić ich potrzeby, rozbudzić ich aspiracje i zachęcić do korzystania ze swoich usług. Często motywem sięgnięcia po lekturę były nagrody literackie, które dla wielu są wyznacznikiem jakości książki. Dużą popularnością cieszyły się także książki pisane czy rekomendowane przez znane osoby świata mediów, czy te zekranizowane. Wielu czytelników przy wyborze lektury kieruje się reklamą w mediach, czasopismach czy portalach społecznościowych.


7.2. Wybrane przykłady wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, promocyjnych

Biblioteki publiczne województwa śląskiego podejmowały w 2013 roku szereg działań skierowanych do różnych grup mieszkańców - począwszy od pracy z najmłodszymi, nawet w wieku niemowlęcym i ich rodzicami, po spotkania i warsztaty z seniorami. Były organizatorami wielu ciekawych wydarzeń kulturalno-edukacyjnych.

Spotkania autorskie

Spotkania autorskie cieszyły się niesłabnącą popularnością, zwłaszcza, gdy zapraszani goście są dobrze znani i cenieni przez czytelników. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich odbiorców organizowały ich coraz więcej. W bibliotekach gościli literaci, publicyści, dziennikarze, aktorzy, politycy, naukowcy; zestawienie wybranych gości przedstawia tabela poniżej:

Artur Andrus

Cieszyn

Elżbieta Bednarczyk

Będzin, Buczkowice, Cieszyn, Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Gierałtowice, Goczałkowice-Zdrój, Imielin, Jaworzno, Jeleśnia, Kłobuck, Kamienica Polska, Kochanowice, Koniecpol, Kornowac, Krupski Młyn, Lelów, Lędziny, Mikołów, Myszków, Nędza, Panki, Pawłowice, Przystajń, Rudziniec, Rydułtowy, Siemianowice Śląskie, Sławków, Sosnowiec, Tarnowskie Góry, Zawiercie, Zbrosławice, Żarki, Żarnowiec, Żory, Żywiec

Paweł Beręsewicz

Brenna, Czechowice-Dziedzice, Dąbrowa Górnicza, Rybnik, Skoczów, Strumień, Tarnowskie Góry

Zofia Beszczyńska

Imielin, Katowice, Pszczyna, Tychy, Zawiercie

Marek Bieńczyk

Katowice, Racibórz

Katarzyna Bogucka

Katowice

ks. Adam Boniecki

Jaworzno

Marcin Brykczyński

Ożarowice, Sosnowiec

Ewa Chotomska

Psary

Sylwia Chutnik

Rybnik

Ola Cieślak

Jastrzębie-Zdrój

Maria Czubaszek

Czechowice-Dziedzice, Łazy, Świerklaniec

Mieczysław Czuma

Jastrzębie-Zdrój

Jakub Ćwiek

Imielin, Rybnik

Jacek Dehnel

Racibórz, Rybnik, Sosnowiec

Łukasz Dębski

Skoczów, Wodzisław Śląski

Wiesław Drabik

Gierałtowice, Koniecpol, Krupski Młyn, Miedźna, Pawłowice, Pietrowice Wielkie, Suszec, Wielowieś, Zawiercie

Anna Dziewit

Cieszyn, Czechowice-Dziedzice, Jastrzębie-Zdrój, Pszczyna, Racibórz

Katarzyna Enerlich

Cieszyn, Czeladź, Gliwice, Jasienica, Mysłowice, Pawłowice, Radziechowy-Wieprz, Ruda Ślaska, Sławków, Wodzisław Śląski, Zawiercie

Joanna Fabicka

Gliwice

Małgorzata Flis

Imielin, Ożarowice

Marta Fox

Lipowa, Łękawica, Radziechowy-Wieprz, Ruda Śląska, Świnna, Ujsoły

Agnieszka Frączek

Bojszowy, Cieszyn, Częstochowa, Gliwice, Jaworzno, Lubliniec, Łazy, Miedźna, Przyrów, Tychy, Zawiercie

Barbara Gawryluk

Brenna, Cieszyn, Gliwice, Lelów, Miedźna, Pszczyna, Racibórz, Sosnowiec

Andrzej Grabowski

Jastrzębie-Zdrój, Łazy, Ożarowice, Pawłowice, Psary, Siewierz, Sosnowiec, Wodzisław Śląski

Katarzyna Grochola

Imielin, Jaworzno

Małgorzata Gutowska-Adamczyk

Jastrzębie-Zdrój, Racibórz, Skoczów

Szymon Hołownia

Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Krzepice

Tomasz Jachimek

Cieszyn

Anna Janko

Sosnowiec, Świerklaniec

Roksana Jędrzejewska-Wróbel

Częstochowa

Manula Kalicka

Tychy

Robert Karwat

Irządze

Grzegorz Kasdepke

Będzin, Dąbrowa Górnicza, Krupski Młyn, Świerklaniec

o. Leon Knabit

Cieszyn, Istebna, Pawłowice, Strumień, Zabrze

Gaja Kołodziej

Mysłowice

Tomasz Kontny

Chorzów

Janusz Koryl

Ruda Śląska

Rafał Kosik

Sosnowiec

Barbara Kosmowska

Dąbrowa Górnicza, Jastrzębie-Zdrój, Katowice, Psary, Rydułtowy, Tarnowskie Góry, Wodzisław Śląski, Ustroń, Żory

Hanna Kowalewska

Ujsoły

Urszula Kozłowska

Cieszyn

Marek Krajewski

Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Kłobuck

Stanisław Krawczyk

Rybnik

Jarosław Kret

Pszczyna

Krystyna Lipka-Sztarbałło

Katowice

Ewa Lipska

Jaworzno

Edward Lutczyn

Imielin, Krzepice, Przystajń, Świerklaniec

Zbigniew Masternak

Bojszowy, Brenna, Pawłowice, Wisła

Leszek Mazan

Jastrzębie-Zdrój

Marcin Meller

Cieszyn, Czechowice-Dziedzice, Jastrzębie-Zdrój, Pszczyna, Racibórz

Grzegorz Miecugow

Bielsko-Biała

Arkadiusz Niemirski

Bestwina, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Racibórz, Sosnowiec

Jerzy Niemczuk

Cieszyn, Łaziska Górne, Mikołów

Ewa Nowak

Bojszowy, Imielin, Miedźna

Katarzyna Nowak

Racibórz

Artur Nowicki

Cieszyn, Wisła

Jan Nowicki

Ożarowice

Michał Ogórek

Bestwina

Joanna Olech

Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Myszków, Świętochłowice, Wodzisław Śląski

Anna Onichimowska

Będzin, Bieruń, Imielin, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Poczesna

Marcin Pałasz

Bytom, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Lubliniec, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świerklaniec, Wodzisław Śląski

Agata Passent

Katowice

Daniel Passent

Bielsko-Biała, Pszczyna

Hanna Pasterny

Racibórz

Romek Pawlak

Sosnowiec

Krzysztof Petek

Bestwina, Pawłowice, Racibórz, Świętochłowice

Wioletta Piasecka

Krzepice, Przystajń

Renata Piątkowska

Gliwice, Goczałkowice-Zdrój, Konopiska, Łazy, Mikołów, Ożarowice, Poczesna, Radzionków, Racibórz, Ruda Śląska, Rybnik, Ślemień, Świerklaniec

Andrzej Pilipiuk

Rybnik

Małgorzata Piekarska

Imielin, Jastrzębie-Zdrój, Katowice, Wodzisław Śląski

Eliza Piotrowska

Imielin, Jastrzębie-Zdrój, Mysłowice

Andrzej Poniedzielski

Tychy

Jakub Porada

Bielsko-Biała

Remigiusz Rączka

Gliwice, Jaworzno

Dariusz Rekosz

Bojszowy, Czeladź, Gliwice, Łazy, Pszczyna, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Siewierz, Sosnowiec, Rybnik, Wodzisław Śląski

Barbara Rosiek

Częstochowa, Jaworzno

Tadeusz Ross

Siemianowice Śląskie, Zabrze

Joanna Rudniańska

Bielsko-Biała, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno

Michał Rusinek

Psary, Rybnik

Barbara Rybałtowska

Czernichów, Jasienica, Koszarawa, Poręba, Strumień, Ujsoły, Zawiercie

Dorota Segda

Jaworzno

Jerzy Skoczylas

Katowice

Joanna Sorn-Gara

Goczałkowice-Zdrój, Pszczyna

ks. Kazimierz Sowa

Bielsko-Biała

Dorota Stalińska

Tychy

Ewa Stadtmüller

Jastrzębie-Zdrój

Zofia Stanecka

Rybnik, Tychy

Andrzej Stasiuk

Bielsko-Biała, Jaworzno, Rybnik, Żory

Małgorzata Strękowska-Zaremba

Ruda Śląska, Tarnowskie Góry, Wodzisław Śląski, Zabrze

Mariusz Szczygieł

Katowice, Rybnik

Marek Szołtysek

Gliwice, Lędziny, Miedźna, Siemianowice Śląskie

Kazimierz Szymeczko

Cieszyn, Częstochowa, Gliwice, Goczałkowice-Zdrój, Sosnowiec

Władysław Śliwoń

Będzin

Wojciech Tochman

Racibórz, Rybnik

Marek Tomalik

Tarnowskie Góry

Szczepan Twardoch

Racibórz, Sosnowiec

Maria Ulatowska

Imielin

Tanya Valko

Godów, Rydułtowy

Krzysztof Varga

Katowice

Paweł Wakuła

Ożarowice, Sosnowiec

Juliusz Wątroba

Jasienica

Wojciech Widłak

Katowice, Mysłowice, Rybnik

Mariusz Wilk

Katowice

Łukasz Wierzbicki

Bojszowy

Łukasz Zabdyr

Jastrzębie-Zdrój

Dorota Zawadzka

Zbrosławice

Wykłady, sesje i prezentacje popularnonaukowe, konkursy, wystawy, koncerty

Biblioteki w swojej codziennej pracy proponowały bogatą ofertę wykładów, sympozjów, sesji popularnonaukowych i konferencji. Coraz bardziej popularne są organizowane spotkania z ludźmi nauki, czy specjalistami przeróżnych dziedzin, w czasie których poruszana jest modna i aktualna problematyka społeczna. Przybierają one często formę paneli dyskusyjnych czy konwersatoriów, podczas których słuchacze zabierają głos komentując omawiany problem, dzieląc się własnymi spostrzeżeniami i uwagami.

Biblioteki stają się centrami edukacyjnymi, w których można podjąć kursy e-learningowe, nauczyć się obsługi komputera, czy konkretnego programu, podjąć naukę języka obcego, itp.

Wystawy, konkursy

Nieodłącznym elementem codziennej działalności bibliotek są wystawy podejmujące różnorodne tematy przybierające przy tym rozmaite formy przekazu. Promowana jest twórczość lokalnych artystów, ale i prezentowane prace zagranicznych twórców. Miejsce na prezentację własnej twórczości znajdują także amatorzy, pasjonaci, dzieci i młodzież. Wiele bibliotek do tego celu organizuje u siebie specjalnie wydzielone przestrzenie pełniące funkcje mniejszych czy większych galerii.

Niesłabnącą popularnością wśród czytelników cieszyły się rozmaite konkursy adresowane do różnych grup wiekowych, którym niejednokrotnie towarzyszą atrakcyjne nagrody rzeczowe, ekspozycje, publikacje wyróżnionych prac.

Wiele bibliotek wzbogacając ofertę kulturalną organizowało dla swoich czytelników liczne wieczorki literackie, koncerty, popisy muzyczno-taneczne.

W bibliotekach coraz częściej można spotkać się ze specjalistami z różnych dziedzin, organizowane są poradnie, gdzie można zasięgnąć opinii psychologa, logopedy, prawnika a nawet lekarza.

Poniżej wymieniono tylko kilka przykładowych inicjatyw, jakie podjęto w 2013 roku.

Bielsko-Biała

Historyczne czwartki - program popularyzujący historię miasta i regionu.

Festiwal Literackie Pogranicze - program, w ramach którego zrealizowano festiwale kultury słowackiej, węgierskiej i czeskiej.

Bobrowniki

Wieczór z gwiazdą - spotkania z aktorami Zbigniewem Zamachowskim, Rafałem Cieszyńskim oraz kucharzem Karolem Okrasą.

Buczkowice

Jesienne Dni Literatury - impreza cykliczna bogata w spotkania i zabawy z książką.

Bytom

Wędrujący Żółty Regał - akcja o charakterze promocyjnym i społecznym. Wędrujący regał krążył po mieście, w określonych miejscach (kawiarnie, herbaciarnie, cukiernie, itp.) można było oddać, wypożyczyć książkę.

Akademia zdrowia - projekt podejmujący problemy profilaktyki uzależnień, promocji zdrowego stylu życia, edukacji prozdrowotnej i proekologicznej.

Bytomskie Spotkania Historyczne - projekt realizowany wspólnie z IPN.

Cieszyn

Międzynarodowy Festiwal Czytania nad Olzą - wydarzenie promujące czytanie i książkę dla dzieci organizowany przez Miejską Bibliotekę w Cieszynie. W ramach festiwalu odbyły się liczne warsztaty, spotkania, występy, kiermasze.

Projekt Solidarność międzypokoleniowa - „Jestemy sobie potrzebni” w ramach, którego odbywały się warsztaty komputerowe i teatralne.

Czechowice-Dziedzice

Kultura jest modna - projekt rozwijający artystyczne zamiłowania mieszkańców.

Kawa i Czekolada - polsko-czeskie spotkania w bibliotece poświęcone literaturze, historii połączone z warsztatami twórczymi.

Częstochowa

Festiwal dekonstrukcji słowa „Czytaj” - impreza promującą słowo pisane.

Dąbrowa Górnicza

Blues na schodach - wspólne muzykowanie dla miłośników bluesa.

MBP Gliwice

Tropem książkowych detektywów - konkurs dla dzieci i dorosłych.

Literackie piątki w bibliotece - cykl spotkań z literatami i ciekawymi ludźmi.

PBP Gliwice

Pierwsza Giełda Współpracy bibliotek publicznych i szkolnych - spotkanie umożliwiające prezentację działalności poszczególnych bibliotek i wymianę doświadczeń.

Ludowość w literaturze śląskiej - V Powiatowa Konferencja Regionalna.

Godów

Spotkania ludzi z pasją - projekt skupiający lokalnych twórców, ludzi posiadających różnorodne zainteresowania, pasje tworzenia.

Jastrzębie-Zdrój

Jastrzębski Przystanek Literacki - ogólno-miejski projekt czytelniczy.

Babiniec - comiesięczne spotkania kobiet.

Kawiarenka „Pod Sową” - to cykl comiesięcznych spotkań organizowanych z myślą o osobach dorosłych i starszych m.in. słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Różnorodna tematyka i forma spotkań: wykłady, koncerty muzyczne, wieczory poezji; zachęca uczestników do interesującego i ciekawego zagospodarowania czasu wolnego i do rozbudzenia własnych zainteresowań.

FilmOFFisk - V edycja festiwalu kina niezależnego. Ideą festiwalu było, jak co roku, przedstawienie i promowanie kina niezależnego.

Wakacyjna Akademia - międzypokoleniowe warsztaty dla młodzieży i dorosłych

Jaworzno

Spotkania z podróżnikami - promujące tematykę krajoznawczą, kulturalną i przyrodniczą omawianego tematu.

Klub Teatralny - cykliczne zajęcia skierowane do miłośników teatru.

Bliżej prawa - profesjonalne, cotygodniowe porady prawne.

Literackie delicje - projekt mający na celu wprowadzenie literatury do przestrzeni publicznej.

Katowice

Głośno o książkach - happening z różą - zorganizowano na terenie Ronda im. Generała Jerzego Ziętka w Katowicach happening, podczas którego wszyscy chętni mogli wziąć udział w głośnym czytaniu fragmentów wybranych przez siebie książek, które później otrzymali w prezencie.

Ogród kulturalno-edukacyjny - wygospodarowany teren zielony przy jednej z filii służący integracji społecznej i organizowaniu plenerowych imprez bibliotecznych.

Zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz stworzenie w siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach punktu wymiany książek dla krwiodawców.

Koziegłowy

Pierwszy krok w cyfrowy świat - warsztaty komputerowe.

Mikołów

Akademia Rozwoju Osobistego dla Dorosłych - seria spotkań, szkoleń i warsztatów.

Ogólnopolski Konkurs Filmów Amatorskich i Niezależnych.

Pawłowice

Klub Czytelnika - comiesięczne imprezy dla pasjonatów literatury połączone ze spotkaniami z ciekawymi ludźmi.

Psary

Akademia dla Każdego - biblioteczny odpowiednik Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Pszczyna

Cykl 8 wykładów otwartych.

Gra miejska 1Noc z książką: Stowarzyszenie Umarłych Poetów.

Racibórz

Rodzinne czytanie Fredry - happening czytelniczy.

Ryszard Kincel 1933-2004 - konferencja naukowa powięcona dr. Ryszardowi Kinclowi w rocznicę 80. urodzin.

Nocka dla rodziców - wieczorna impreza czytelnicza dla dzieci i ich rodziców.

Rybnik

Rybnickie Dni Literatury - spotkania autorskie.

Sosnowiec

IX Sosnowieckie Dni Literatury - projekt, który służy rozbudzeniu zainteresowania czytelnictwem jako formą edukacji kulturalnej oraz integracji środowisk, do których Biblioteka adresuje swoją ofertę współpracy.

Kino w Bibliotece to projekt mający na celu edukację filmową publiczności z terenu miasta i regionu.

Świerklaniec

Aktor, malarz, pisarz, poeta, rysownik.... Jeden dzień z artystą - warsztaty artystyczne dla czytelników.

Wisła

Życie i działalność Anny Szalbót ps. Rachela, beskidzkiej łączniczki w 70. Rocznicę bohaterskiej śmierci.

Żory

Klub czytających rodzin Czytalińscy.

Książka dla 3-latka - bajkowe spotkania z przedszkolakami, podczas których maluchom rozdawane są książki.


Niesłabnącą popularnością cieszyły się nadal w województwie śląskim Dyskusyjne Kluby Książki (DKK). Ich liczba z roku na rok rośnie. W 2013 roku działało 81 Dyskusyjnych Klubów Książki, w tym 21 dziecięcych i młodzieżowych w 41 bibliotekach w tym w: Bestwinie (3), Będzinie (2), Bielsku-Białej (8), Buczkowicach, Bytomiu (3), Chorzowie, Cieszynie, Czeladzi (2), Częstochowie (5), Dąbrowie Górniczej (2), Gliwicach (2), Jastrzębiu-Zdroju, Jaworznie, Katowicach (MBP - 12, B.Ś. - 2), Kłobucku, Knurowie, Koszarawie, Krzepicach, Kuźni Raciborskiej, Łazach, Mysłowicach, Pilicy, Porębie, Przystajni, Raciborzu, Radziechowach-Wieprzu, Rudzie Śląskiej (2), Rybniku (2), Siemianowicach Śląskich (2), Sławkowie, Świerklańcu, Tarnowskich Górach, Tychach (3), Ustroniu, Wilkowicach, Wodzisławiu Śląskim, Zabrzu (2), Zawierciu (2), Żorach (2) i Żywcu (2).

Biblioteki publiczne chętnie włączały się w różne - często ponadlokalne projekty i działania.
W minionym roku, dla przykładu można wymienić:

 • Narodowe czytanie Fredry pod honorowym patronatem prezydenta RP: Bielsko-Biała, Bobrowniki, Boronów, Cieszyn, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Katowice, Kłomnice, Krupski Młyn, Miasteczko Śląskie, Mszana, Myszków, Pawłowice, Psary, Pszczyna, Ornontowice, Racibórz, Rajcza, Rybnik, Rydułtowy, Skoczów, Sosnowiec, Suszec, Ustroń, Węgierska Górka, Żarnowiec, Żory, Żywiec.

 • Tydzień Zakazanych Książek - akcja uświadamiająca problemy związane z wolnością słowa, zachęcająca do czytania, również tych tekstów, które uznano za niepoprawne politycznie, obyczajowo itp. - Boronów, Czeladź, Gliwice, Jeleśnia, Pszczyna, Racibórz, Suszec.

 • Spotkania z pasjami - projekt Fundacji Orange adresowany do wszystkich seniorów - spotkania w formie wideokonferencji ze znanymi osobami: m.in. Bytom, Pszczyna, Racibórz.

 • Odjazdowy bibliotekarz to akcja, w której bibliotekarze, czytelnicy i miłośnicy książek oraz rowerów, przejeżdżając przez miasto lub okolicę, mogą przyjemnie i aktywnie spędzić wiosenne popołudnie w gronie osób o podobnych pasjach.

7.3. Czytelnictwo dzieci i młodzieży - problemy, obserwacje

Czytelnictwo dzieci i młodzieży odgrywa niezmiernie ważną rolę zarówno w ich rozwoju, jak i procesie systematycznego kształcenia i wychowania. Biblioteki dziecięce XXI wieku powinny dostarczać wysokiej jakości usług, wspierać wczesne czytanie, czytanie w rodzinie i czytanie przez całe życie. Obserwowany od jakiego czasu w bibliotekach zwrot w kierunku najmłodszych - kilkuletnich czytelników zaczyna przynosić efekty. Świadczone dla nich usługi, tworzenie przyjaznej przestrzeni skutkuje wzrostem ich liczby w bibliotekach, mimo, iż grupa ta jest dość trudna, bo szybko zmieniają się jej zainteresowania czytelnicze. Sytuacji pełnego zaspakajania ich potrzeb literackich nie ułatwia także system edukacji - kanony lektur mimo częstych zmian nie odpowiadają potrzebom czy oczekiwaniom najmłodszych. Czytają z przymusu lektury, które nie odpowiadają ich zainteresowaniom, tym samym często zrażając się do książki.

7.3.1. Współpraca z rodzicami, organizacjami i instytucjami w zakresie animacji czytelnictwa dzieci i młodzieży

Obserwowany w 2013 r. wzrost zainteresowania dzieci do lat 12 książką jako formą edukacji i rozrywki napawa optymizmem, choć martwi fakt dalszego spadku czytelnictwa w grupie uczniów i studentów. Biblioteki z myślą o nich stale wzbogacają swój księgozbiór zarówno w tradycyjnej formie książki czarnodrukowej i w postaci cieszących się coraz większą popularnością nagrań w wersji cyfrowej. Podejmują się realizacji rozmaitych form animacji czytelniczej i kulturalnej, by zainteresować ich swoją ofertą i sprostać ich oczekiwaniom.

Rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej ma ścisły wpływ na ich ogólny rozwój intelektualny, dlatego powinien być traktowany jako ważny czynnik w kształtowaniu ich osobowości. Dzięki książkom czytelnik wzbogaca swoje słownictwo, staje się wrażliwszy, rozbudza swoją wyobraźnię, rozwija kompetencje intelektualne i czytelnicze, pobudza myślenie, rozwija się emocjonalnie i estetycznie. Pozyskiwanie właściwych zbiorów bibliotecznych trafiających w gusta czytelników oraz umiejętne kierowanie procesem czytelniczym według upodobań i zainteresowań dziecka wymaga dużego wysiłku ze strony bibliotekarzy, rodziców, nauczycieli.

Integracja ze środowiskiem lokalnym

W działalności bibliotek istotną rolę odgrywa integracja ze środowiskiem lokalnym, której celem jest zaktywizowanie go do wspólnego realizowania celów edukacyjnych i kulturalnych. Książnice podejmują współpracę z wieloma placówkami edukacyjnymi (szkoły, przedszkola, ośrodki językowe, poradnie pedagogiczne i psychologiczne, logopedyczne, szkoły wyższe i inne placówki oświatowe czy edukacyjne), społecznymi (ośrodki pomocy społecznej, świetlice rodowiskowe, warsztaty terapeutyczne, szpitale, ośrodki służby zdrowia), opiekuńczymi (domy pomocy społecznej, domy dziecka), wyznaniowymi (kościoły, zbory) czy wreszcie kulturalnymi (ośrodki kultury, zespoły artystyczne, teatry, muzea, itd.). Są to ponadto różne instytucje, firmy, przedsiębiorstwa, spółdzielnie mieszkaniowe, banki, fundacje, stowarzyszenia oraz inne instytucje działające na terenie ich miast i gmin, ale i te o znacznie szerszym zasięgu jak np. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Fundacja „Dzieci Niczyje” czy Fundacja ABC XXI „Cała Polska czyta dzieciom”, Instytut Pamięci Narodowej, Narodowy Bank Polski, itd.

Dobrym, skutecznym i coraz popularniejszym działaniem podejmowanym przez biblioteki jest uczestnictwo bibliotekarza na zebraniach rodziców organizowanych w szkołach. Jest to świetna okazja nie tylko do wypromowania się, ale i do przekazania podstawowych informacji o zasadach działania czy podejmowanych inicjatywach.

Działalność edukacyjna bibliotek publicznych postrzegana jest stale jako najważniejsza. Biblioteki realizują ją przez szeroko pojętą edukację czytelniczą i medialną, organizują lekcje biblioteczne, warsztaty, pogadanki, wystawy edukacyjne, spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin i inne formy wspierające zdobywanie wiedzy przez osoby uczące się. Dużą popularnością cieszą się liczne konkursy, zabawy, imprezy plenerowe, wycieczki, koncerty czy spotkania autorskie. Biblioteki włączają się w obchody uroczystości i jubileuszy związanych z bohaterami literackimi, twórcami książek, biorą udział w krajowych i międzynarodowych akcjach czytelniczych.

Ważnym aspektem działalności bibliotek jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na fakt, że biblioteka jest miejscem przyjaznym dla wszystkich, wartym odwiedzenia i gotowym do wszechstronnego współdziałania. Biblioteki muszą być postrzegane jako miejsca atrakcyjne, bezpieczne, pozbawione barier w dostępie.

7.3.2. Najważniejsze przykłady form pracy z dziećmi i młodzieżą

Biblioteki publiczne wychodząc naprzeciw potrzebom i odpowiadając oczekiwaniom młodych ożywiały czytelnictwo dziecięce w różnoraki sposób, starając się spełniać jak najlepiej oczekiwania swoich odbiorców. Liczą oni, że biblioteki będą odpowiednio przygotowane, zapewnią dostęp do różnorodnych źródeł informacji, nowych wydawnictw książkowych, czasopism i Internetu. Biblioteka musi iść z duchem czasu nie tylko w kwestii księgozbioru, ale i zagospodarowania przestrzeni, zwłaszcza dla grup najmłodszych czytelników. Większość placówek dostrzega ten problem. Świadczyć o tym mogą organizowane kąciki malucha czy aranżacje trafiające w gusta młodych, w których czują się dobrze.

Współczesna biblioteka nie może być tylko wypożyczalnią książek - musi podejmować się prowadzenia różnych, często innowacyjnych form pracy z użytkownikiem. W celu pełniejszego odbioru kultury przez młodego czytelnika bibliotekarze otwierają się na ich pomysły, oczekiwania czy postulaty. Niejednokrotnie są to inicjatywy oddolne, wychodzące od użytkowników. Tylko dostosowane i adekwatne działania bibliotek pozwalają im pozyskać nowe rzesze czytelników, wychowywać je na dojrzałych pasjonatów literatury.

Codziennością wielu bibliotek dziecięcych są już od lat głośne czytania, spotkania autorskie i różnorodne formy pracy edukacyjnej. Miniony rok obfitował w wiele takich przedsięwzięć. Poniżej przedstawiamy wybrane z nich:

Biblioteka

Podejmowana inicjatywa

Będzin

Wiedza, ruch, teatr - międzybiblioteczny turniej wiedzy o bibliotece.

Bielsko-Biała

Bajkowa parada - happening czytelniczy połączony z paradą bajkowych postaci.

Biblioteka Kocha Smyka - to cykl spotkań dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Bojszowy

Rodzinna Akademia Zabawy - cotygodniowe spotkania z najmłodszymi czytelnikami i ich opiekunami.

Bytom

Warsztaty animacji poklatkowej zakończone stworzonym przez czytelników filmem animowanego.

Kącik Artystyczny „KreaTYwnia” - warsztaty, których celem jest rozbudzenie u dzieci wrażliwości artystycznej, nauczenie ich kreatywnego patrzenia na świat oraz rozwijanie i doskonalenie zdolności manualnych.

Chorzów

Urodziny w bibliotece - oferta skierowana jest dla dzieci w wieku 7 do 12 lat. Bibliotekarze przygotowują zabawy na podstawie wybranej przez solenizanta książki, natomiast rodzice zapewniają zaproszonym gościom poczęstunek.

Cieszyn

VI Międzynarodowy Festiwal czytania nad Olzą Dzieci lubią książki - książki lubią dzieci.

Czechowice-Dziedzice

Kulturkowo - zajęcia rozwijające potencjał twórczy dzieci w wieku 1,5-3 lat.

Klub Małego Artysty - zajęcia integracyjne dla najmłodszych dzieci w wieku 1-4 lat.

Czeladź

Wakacje z eksperymentem - zajęcia edukacyjne.

Częstochowa

Rozczytana rodzina - spotkania czytelnicze dla rodzin.

Dąbrowa Górnicza

FESTIWAL KULTURY „ZAGŁĘBIEWOOD„ - II edycja dąbrowskiego festiwalu kultury, na którą składały się spotkania autorskie, koncerty, spektakle teatralne, przeglądy kabaretowe i filmowe.

Podróże po literaturze - cykl spotkań z pisarzami i ilustratorami książek dla dzieci i młodzieży.

LIGA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCÓW - III edycja przedsięwzięcia skierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych, będącego propozycją rozwinięcia podstawy programowej z zakresu przedsiębiorczości.

Gliwice

Kreatywna Noc Gimnazjalistów - warsztaty psychologiczne.

Godów

SZOŁ - młodzieżowe warsztaty wokalno-instrumentalne zakończone wyjazdem do profesjonalnego studia nagrań.

Ważne sprawy naszych pociech - cykl spotkań z przedszkolakami i ich opiekunami.

Jastrzębie-Zdrój

Andersenada - projekt literacki zorganizowany z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci oraz Międzynarodowego Dnia Książki i Praw Autorskich. W ramach przedsięwzięcia zorganizowano: warsztaty dziennikarskie, lekcje multimedialne, warsztaty ilustratorskie i czytelnicze, rodzinne warsztaty plastyczne oraz „Zaczarowaną Noc z Andersenem”.

Czytusie - spotkania dla maluchów i ich rodziców.

Wielkie sprawy małych ludzi - cykl warsztatów literacko-plastycznych poruszających ważne aspekty życia młodego człowieka.

Jaworzno

Generacje-Kreacje - „Klub czytających dziadków.”

Bobas w bibliotece - zajęcia edukacyjne, poradnicze dla młodych rodziców.

Zdrajca czy bohater? - Spór o Stanisława Poniatowskiego - historyczna debata uczniów jaworznickich liceów.

Mój wybór - moje życie - projekt edukacyjno-kulturalny mający na celu pomoc młodym ludziom w dokonywaniu najważniejszych życiowych wyborów.

Katowice

Urodziny Marabuta - blok zabaw literacko-plastycznych dla dzieci z okazji urodzin ptaka zorganizowany na terenie śląskiego ZOO.

Kłobuck

Młodzi - młodszym - warsztaty dla młodzieży połączone z nagraniem audiobooków z bajkami i wierszami dla dzieci.

Poręba

Dziecięcy Klub Filmowy.

Racibórz

Zbuntowani dla Bibliotek - noc w bibliotece.

Imieniny Mikołajka - impreza literacka pod patronatem Instytutu Francuskiego i Ambasady Francji.

Radziechowy-Wieprz

Od papieru czerpanego do e-booka - szereg spotkań tematycznych i warsztatów dla dzieci i młodzieży.

Rędziny

Moja miejscowość w oczach dzieci i historii - cykl warsztatów literacko-plastycznych dotyczących historii gminy.

Ruda Śląska

Nie zmarnuj swojego życia - akcja profilaktyczna o zdrowym stylu życia i zgubnym wpływie uzależnień.

Rybnik

Biblioteka na trzepaku - spotkania plenerowe.

Rydułtowy

Tańczę, biegam, podskakuję, ruch to zdrowie - dobrze się z tym czuję - autorski program czytelniczy.

Siewierz

Noc detektywów.

Sosnowiec

Detektywistyczna Akademia Literatury - cykl spotkań autorskich z twórcami polskiej literatury detektywistyczno-przygodowej.

Szczekociny

Korowód bajkowy - warsztaty malarskie, inscenizacje mające na celu rozwijanie zainteresowań oraz potencjału twórczego i intelektualnego dzieci i młodzieży.

Ślemień

Akademia Młodego Naukowca - cykliczne zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci i młodzieży z zakresu nauk ścisłych.

Świerklaniec

Akademia Małych-Ciekawych - alternatywna forma edukacji przedszkolnej w bibliotece.

Świętochłowice

Podróże z książką w walizce - literackie podróże po różnych zakątkach świata w przedszkolach.

Klub Gier Planszowych PIONEK - cotygodniowe rozgrywki w gry planszowe.

Tychy

M jak Mama - spotkania dla młodych mam i ich pociech.

Wodzisław Śląski

Książka otwiera nam świat projekt popularyzujący czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży.

Żory

„Książka dla Trzylatka” - projekt propagujący czytanie od najmłodszych lat zachęcający rodziców do kontaktu z książką i biblioteką. W ramach projektu dzieci otrzymywały książeczki a rodzice materiały informacyjne dot. korzyści płynących z głośnego czytania.

Żywiec

Bajkowa noc nauki w bibliotece.

Dużym powodzeniem w śląskich bibliotekach cieszy się niezmiennie całonocna impreza „Noc z Andersenem”, międzynarodowe przedsięwzięcie organizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Książki Dziecięcej i urodzin J.Ch. Andersena. W ubiegłym roku urodziny duńskiego baśniopisarza obchodziły biblioteki (w niektórych bibliotekach nawet na kilku filiach jednocześnie) w: Będzinie, Boronowie, Czechowicach-Dziedzicach, Czernichowie, Dąbrowie Górniczej, Gliwicach, Herbach, Imielinie, Jasienicy, Jastrzębiu-Zdroju, Kobiórze, Lędzinach, Lublińcu, Łaziskach Górnych, Orzeszu, Pszczynie, Raciborzu, Suszcu, Ślemieniu, Świerklańcu, Tychach, Żorach. Biblioteki w Goczałkowicach-Zdroju, Myszkowie, Skoczowie i Zbrosławicach dla odmiany uczciły urodziny Andersena organizując zamiast całonocnej imprezy baśniowy wieczór.

Nocne zabawy w bibliotekach tak przypadły do gustu dzieciom, że część z nich organizuje je nawet kilkakrotnie w ciągu roku z różnymi tematami przewodnimi.

Biblioteki włączyły się aktywnie w obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, Światowego Dnia Pluszowego Misia, Dnia Bezpiecznego Internetu, Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci, Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, Festiwalu NORDALIA i wielu innych. Biblioteki organizują w swoich placówkach zajęcia dla dzieci i młodzieży podczas przerw w nauce szkolnej, wakacji letnich i ferii zimowych.

Liczne inicjatywy podejmowane przez biblioteki związane były z obchodzonym w 2013 r. Rokiem Juliana Tuwima. W ramach uczczenia pamięci poety organizowano liczne konkursy, wystawy, zabawy dla dzieci, pogadanki. W obchody jubileuszu zaangażowały się m.in. biblioteki w: Będzinie, Bielsku-Białej, Bieruniu, Blachowni, Bobrownikach, Boronowie, Bytomiu, Cieszynie, Czernichowie, Częstochowie, Dąbrowie Górniczej, Gierałtowicach, Gliwicach, Goczałkowicach-Zdroju, Hażlachu, Irządzach, Istebnej, Jasienicy, Jastrzębiu-Zdroju, Jaworznie, Jeleśni, Kobiórze, Koniecpolu, Koziegłowach, Kozach, Krzyżanowicach, Lelowie, Lędzinach, Lublińcu, Mierzęcicach, Mikołowie, Milówce, Myszkowie, Opatowie, Pankach, Pawłowicach, Pawonkowie, Piekarach Śląskich, Poraju, Porąbce, Porębie, Pszowie, Raciborzu, Rędzinach, Rudzie Śląskiej, Rudniku, Rudzińcu, Siemianowicach Śląskich, Sławkowie, Sosnowcu, Suszcu, Szczyrku, Świerklańcu, Świerklanach, Świętochłowicach, Świnnej, Tarnowskich Górach, Tychach, Tworogu, Węgierskiej Górce, Wiśle, Wodzisławiu Śląskim, Wojkowicach, Zabrzu, Żarkach, Żarnowcu, Żorach, Żywcu.

7.4. Obsługa specjalnych grup użytkowników bibliotek

Jednym z zadań bibliotek publicznych jest upowszechnianie książki i rozwijanie czytelnictwa. Zakresem swojej działalności instytucje te obejmują nie tylko czytelników niepełnosprawnych, ale również osoby chore, seniorów oraz grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Biblioteki publiczne województwa śląskiego starają się w sposób wszechstronny zaspokoić potrzeby czytelnicze tej grupy odbiorców. Nie ograniczają się tylko do obsługi osób mogących dotrzeć do placówki bibliotecznej, lecz również wychodzą naprzeciw, zakładając filie i punkty biblioteczne w szpitalach, domach pomocy społecznej i zakładach karnych lub prowadząc usługę „Książka na telefon”. Organizują także regularne zajęcia kulturalno-oświatowe dla czytelników niepełnosprawnych. Zakres i formy prac różnią się w poszczególnych placówkach i są one uzależnione m.in. od wielkości danej placówki oraz potrzeb środowiska.

W województwie śląskim działa 16 filii szpitalnych. Dzięki temu osoby przebywające w szpitalach mają dostęp do literatury. W większości wymienionych poniżej placówek działalność bibliotekarzy nie ogranicza się jedynie do udostępniania książek i czasopism. Prowadzone są dla pacjentów warsztaty biblioterapeutyczne oraz dyskusje na temat literatury. Bibliotekarze podkreślają specyfikę pracy z osobami przebywającymi w szpitalu, konieczna jest tu bowiem większa niż zazwyczaj empatia i cierpliwość dla czytelnika. Podobny typ działalności prowadzony jest również w punktach bibliotecznych istniejących w domach pomocy społecznej oraz zakładach karnych.

W tabelach poniżej przedstawiono dane dotyczące liczby czytelników oraz wypożyczeń w filiach i punktach bibliotecznych istniejących w szpitalach, domach opieki oraz aresztach.

Tabela: Biblioteki szpitalne w województwie śląskim.

Biblioteki szpitalne

Liczba czytelników

Liczba wypożyczeń

1.

Bytom

F.18

328

1 903

2.

F.24

195

1 979

3.

Czeladź

142

2 115

4.

Dąbrowa Górnicza

120

4 936

5.

Jastrzębie-Zdrój

1 199

15 421

6.

Jaworzno

777

5 169

7.

Katowice

F.34

1 453

12 378

8.

F.38

1 853

9 057

9.

Orzesze

25

141

10.

Racibórz

285

6 477

11.

Rydułtowy

312

4 359

12.

Siemianowice Śląskie

255

2 920

13.

Tychy

976

20 446

14.

Ustroń

F.1

1 005

6 115

15.

F.2

698

3 993

16.

Wodzisław Śląski

250

2 147

SUMA

9 873

99 556

Tabela: Punkty biblioteczne prowadzone przez biblioteki publiczne województwa śląskiego przeznaczone dla specjalnych grup użytkowników.

Punkty biblioteczne przeznaczone dla specjalnych grup użytkowników

Liczba czytelników

Liczba wypożyczeń

1.

Punkt biblioteczny w Szpitalu Ogólnym w Bielsku-Białej

1 192

3 670

2.

Punkt biblioteczny w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej

339

3 660

3.

Punkt biblioteczny w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej

264

1 376

4.

Punkt biblioteczny w Subrejonowym Ośrodku Leczenia Psychiatrycznego w Bielsku-Białej

30

245

5.

Punkt biblioteczny w Diecezjalnym Ośrodku Wspierania Rodzin w Bielsku-Białej

43

142

6.

Punkt biblioteczny w Areszcie Śledczym w Bielsku-Białej

665

2 660

7.

Punkt biblioteczny w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Bytomiu

23

543

8.

Punkt biblioteczny w Szpitalu Powiatowym w Mikołowie

40

303

SUMA

2 596

12 599

Prowadzenie obsługi bibliotecznej osób niepełnosprawnych pociąga za sobą konieczność podjęcia działań w zakresie dostosowania architektonicznego obiektu oraz odpowiedniego jego wyposażenia, zgromadzenia zbiorów bibliotecznych uwzględniających możliwości percepcyjne niepełnosprawnych czytelników i zaopatrzenia biblioteki w nowoczesne technologie ułatwiające korzystanie z informacji. Ponadto wiąże się to z potrzebą opracowania oferty usług bibliotecznych, biorąc pod uwagę ograniczenia i możliwości wspomnianej grupy odbiorców, a także z przygotowaniem bibliotekarzy w zakresie ich obsługi. W województwie śląskim pod względem pracowników przeszkolonych do obsługi osób niepełnosprawnych przodują biblioteki w Będzinie, Dąbrowie Górniczej, Jastrzębiu-Zdroju, Sosnowcu i Zabrzu.

Brak przystosowania architektonicznego

Brak przystosowania architektonicznego jest poważną barierą w dostępie do placówek bibliotecznych. Coraz więcej bibliotek w województwie śląskim wyposażonych jest w podjazdy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, lecz jeszcze niewiele z nich posiada wnętrze dostosowane do potrzeb tej grupy użytkowników. Wśród śląskich bibliotek samorządowych spełniających architektoniczne wymogi można wymienić np. biblioteki w Czeladzi, Mikołowie, Suszcu, Raciborzu, Czerwionce-Leszczynach oraz Bibliotekę Śląską w Katowicach. Zob. też pkt. 8.

Dużego znaczenia w obsłudze czytelnika niepełnosprawnego nabierają nowe technologie, pozwalające przekonwertować, a następnie odczytać dowolny tekst w wersji elektronicznej. Biblioteki udostępniają swoim czytelnikom takie urządzenia jak: „Czytak” - służący do nagrywania i odtwarzania książki audio za pomocą karty CompactFlash, (np. Będzin, Dąbrowa Górnicza, Mysłowice, Rybnik), profesjonalne oprogramowanie ZOOM TEXT, syntezator mowy, lupy elektroniczne. Niestety, bardzo niewiele bibliotek posiada w placówkach stanowiska komputerowe przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych.

Wśród bibliotek dysponujących wyżej wymienionym sprzętem specjalistycznym wskazać można między innymi biblioteki:

 • Bielsko-Biała - komputer z przystawką głośnomówiącą oraz czytnik ekranowy JAWS,

 • Biblioteka Śląska w Katowicach - urządzenie „autolektor”, czytnik ekranu NVDA (ang. screenreader)
  z wbudowaną obsługą syntezy mowy, 2
  Czytaki, IVONA Voices,

 • Gliwice - oprogramowanie ZOOM TEXT, syntezator mowy, lupa elektroniczna,

 • Jastrzębie-Zdrój - Videomatic Ec-Autofocus pulpit (lupa wideo przeznaczona do użytkowania przez osoby
  z wadami wzroku), „Czytak Plus””,

 • Jaworzno - specjalistyczny program komputerowy przeznaczony dla osób z dysfunkcją wzroku Window Eyes,

 • Katowice - specjalistyczny program komputerowy Window Eyes, skaner przetwarzający tekst dokumentu
  na mowę, linijkę brajlowską Super Vario 80,

 • Siemianowice Śląskie - specjalistyczny program komputerowy DUAL powiększający i czytający tekst
  za pomocą mowy syntetycznej (screen reader),

 • Żory - powiększalnik druku.

Większość bibliotek samorządowych województwa śląskiego posiada działy książki mówionej. Niektóre z bibliotek zaopatrzone są w publikacje elektroniczne, które cieszą się coraz większą popularnością. Zbiory takie posiadają biblioteki m.in. w Będzinie, Czechowicach-Dziedzicach, Gliwicach, Raciborzu, Tarnowskich Górach, Żywcu. Ponadto wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelników specjalnych grup, biblioteki zaopatrują swoje zbiory w specjalne serie wydawnicze, takie jak „Duże litery” przeznaczone dla czytelników mających problemy ze wzrokiem, mianowicie osób starszych, z wadami wzroku oraz chorych.

Wiele bibliotek publicznych nawiązało współpracę z różnymi organizacjami i towarzystwami działającymi na potrzeby osób niepełnosprawnych, chorych czy uzależnionych. Współpraca ta pozwala im skuteczniej dotrzeć do osób potrzebujących wsparcia i również regularną współpracę pomocy oraz skuteczniej realizować program terapeutycznego oddziaływania książek. Wśród najczęściej spotykanych organizacji współpracujących z bibliotekami można wyróżnić: Caritas, MOPS, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Stowarzyszenie Rodziców Dzieci z Autyzmem, Stowarzyszenia „Opoka” i „Arteria”. Biblioteki współpracują również ze Stowarzyszeniem LARIX oraz oddziałami Polskiego Związku Niewidomych. Wiele bibliotek prowadzi również regularną współpracę z Uniwersytetami Trzeciego Wieku. Ciekawą współpracę z Centrum Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń w Krakowie nawiązała Gminna Biblioteka w Jeleśni, prowadząc spotkania z seniorami, którzy byli uczestnikami lub świadkami przesiedleń. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pilicy współpracuje ze Stowarzyszeniem Chorych z Przepukliną Oponowo-Rdzeniową i Wodogłowiem.

Inną bardzo ważną grupą użytkowników bibliotek są seniorzy. Korzystają z zasobów placówek bibliotecznych nie tylko pod kątem udostępniania zbiorów, lecz również uczestnicząc w specjalnie dla nich przygotowywanych zajęciach i warsztatach edukacyjnych. Szczególną popularnością cieszą się zajęcia komputerowe, pozwalające zdobyć lub podnieść kompetencje informatyczne oraz rozszerzyć umiejętność poruszania się w wirtualnym świecie.

Tabela: Przykładowe działania bibliotek województwa śląskiego na rzecz specjalnych grup odbiorców.

Biblioteka

Podjęte działanie na rzecz specjalnych grup użytkowników

Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej

Akcja Zobacz siebie. Programowi temu towarzyszył konkurs Inny nie znaczy gorszy.

Czytam więc jestem - konkurs czytelniczy dla osób niewidomych i niedowidzących

DKK Literatura bez barier - literackie spotkania integracyjne, skupiające w przewadze osoby niewidome i niedowidzące.

MBP w Cieszynie

Każde dziecko to uśmiech dla świata - warsztaty biblioterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem w stopniu lekkim i średnim.

E-bankowość - kurs komputerowy dla seniorów.

MBP w Dąbrowie Górniczej

Kamishibai - teatrzyk ilustracji - spotkanie połączone z warsztatami tworzenia książek dotykowych dla dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niedowidzących i Niewidomych im. Z. Książek-Bregułowej w Dąbrowie Górniczej.

Poznaj swój kraj - spotkania edukacyjne połączone z prezentacją multimedialną dla uczniów zespołów szkół specjalnych w Dąbrowie Górniczej.

Komputer dla młodych duchem - kurs komputerowy dla osób 50+.

Senior na Topie - warsztaty i spotkania edukacyjne dla seniorów.

MBP w Gliwicach

Komputer bez barier wiekowych - warsztaty dla seniorów. II Rodzinny Piknik Seniora.

MBP w Jastrzębiu-Zdroju

Wakacyjna akademia - międzypokoleniowe warsztaty dla młodzieży i dorosłych - inicjatywa realizowana z myślą o osobach starszych i młodzieży.

MBP w Mysłowicach

Senior 60+ w sieci - kurs komputerowy dla seniorów.

Spotkanie jasełkowe - dla seniorów Domu Dziennego Pobytu Złota Jesień w Mysłowicach.

Andrzejki w Bibliotece - zajęcia biblioterapeutyczne oraz zabawa dla podopiecznych Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym Skarbek oraz Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Radość w Mysłowicach.

MBP w Katowicach

Bajka dla seniora - zajęcia dla osób starszych.

W świecie niewidomych - lekcje biblioteczne.

MiPBP w Raciborzu

Projekt Uwierz w siebie - program aktywizacji społeczno-zawodowej dla osób niepełnosprawnych.

MBP w Rudzie Śląskiej

Całoroczne warsztaty dla seniorów i osób chorych prowadzone we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Ethica w Centrum Pomocy i Aktywności Osób Starszych w Rudzie Śląskiej.

PiMBP w Rybniku

Udział w pilotażowym projekcie Czytacz Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego - wolontariusze odwiedzali w domach osoby starsze, chore i niepełnosprawne czytając im na głos.

Terapia Muzyką - cykl spotkań dla podopiecznych środowiskowego Domu Pomocy Społecznej Oligos oraz Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku.

MBP w Sosnowcu

Rozkosze łamania głowy - turnieje krzyżówkowe dla seniorów.

Internetowe Vademecum Seniora - indywidualne zajęcia komputerowe dla seniorów.

MBP w Zabrzu

Czytelnia Sztuki - spotkania dla osób niewidomych i niedowidzących.

GBP w Lelowie

Dlaczego warto być asertywnym - warsztat dla seniorów.

MBP w Czechowicach Dziedzicach

Kolorowe spotkania czwartkowe - spotkania dla dzieci niepełnosprawnych.

Biblioteka Śląska w Katowicach

Cykl zajęć prowadzonych w Areszcie Śledczym w Katowicach.

Iłła w kwitnącej krainie poezjoterapii - cykl warsztatów omawiających twórczość K. Iłłakowiczówny dla seniorów i uczestników warsztatów terapii zajęciowej.

Konwersatorium Biblioteki Śląskiej - cykl zajęć komputerowych i edukacyjno-artystycznych dla seniorów.

MBP w Tychach

Projekt Biblioteka Aktywnego Seniora.

Dział Integracyjno-Biblioterapeutyczny Biblioteki Śląskiej pracuje na rzecz integracji oraz wyrównywania szans w dostępie do informacji i kultury osób niepełnosprawnych oraz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, prowadząc szereg działań o charakterze edukacyjnym, artystycznym i biblioterapeutycznym. W tym celu nawiązano współpracę z warsztatami terapii zajęciowej, domami pomocy społecznej, specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi, szkołami z oddziałami integracyjnymi, szkołami podstawowymi. Od marca 2012 roku Biblioteka współpracuje z Aresztem Śledczym w Katowicach, prowadząc dla osadzonych zajęcia w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki, warsztaty biblioterapeutyczne oraz cykl prelekcji „Spotkania ze Sztuką”.

Zajęcia i warsztaty dla seniorów

Bardzo ważną grupą odbiorczą korzystającą z oferty programowej działu są seniorzy. Ze względu na ich potrzeby powołano cykl Konwersatorium Biblioteki Śląskiej, w ramach którego prowadzone są zajęcia dla osób w wieku 55+. Seniorzy uczestniczą m.in. w warsztatach komputerowych, poznają możliwości korzystania z Internetu oraz uczą się - podczas zajęć podglądają przyrodę, zwiedzają muzea i obserwują gwiazdy. Zdobyte umiejętności pozwalają na swobodne poruszanie się w wirtualnym świecie Internetu, a także ułatwiają codzienne załatwianie spraw. Seniorzy nieodpłatnie mogą uczyć się języka angielskiego, korzystając z platformy e-learningowej, dzięki umowie z firmą Funmedia. Organizowane są także zajęcia artystyczne - warsztaty wykorzystujące m.in. technikę decoupage'u, filcowania na mokro oraz origami. Dużą popularnością cieszyły się warsztaty edukacyjne (Piątek trzynastego. Rzecz o zabobonie, Walentynki) oraz projekcje slajdów z zakresu architektury, historii książki i przyrody. W 2013 roku z zajęć i warsztatów edukacyjnych w Konwersatorium Biblioteki Śląskiej skorzystało 1.110 osób podczas 92 spotkań.

Dział Integracyjno-Biblioterapeutyczny był inicjatorem powstania ogólnopolskiej bazy prezentacji multimedialnych zaopatrzonych w audiodeskrypcję na stronie internetowej Biblioteki Śląskiej. Baza jest efektem warsztatów szkoleniowych dla bibliotekarzy z województwa śląskiego z zakresu tworzenia audiodeskrypcji w ramach projektu Zilustruj mi słowem świat dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Baza pozwala instytucjom zajmującym się upowszechnianiem kultury na organizację spotkań także dla niewidomych i słabowidzących, a tym samym poszerzenie oferty kulturalnej skierowanej do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Od wielu lat agenda współpracuje ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabowidzących i Niewidomych im. Zofii Książek-Bregułowej w Dąbrowie Górniczej, organizując corocznie Konkurs Książki Mówionej dla podopiecznych Ośrodka. W 2013 roku miała miejsce piąta edycja konkursu. Wieloletnia współpraca z Zespołem Szkół Specjalnych nr 6 w Katowicach polega m.in. na promowaniu działalności artystycznej uczniów poprzez organizowanie corocznych wystaw prac plastycznych w Małej Galerii Biblioteki Śląskiej. Uczniowie tej szkoły brali udział w inauguracji Tygodnia Bibliotek, sadząc 20 róż przed budynkiem Biblioteki Śląskiej, symbolizujących 20-letnią współpracę z naszą instytucją. Pracownicy działu prowadzą również warsztaty biblioterapeutyczne dla dzieci ze szkół i świetlic środowiskowych.Stopka Biblioteka Śląska