SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEK PUBLICZNYCH
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2015 R.

6.1. Stan zbiorów

W bibliotekach publicznych woj. śląskiego stan zbiorów w dniu 31 grudnia 2015 r. wynosił:

ogółem księgozbiór liczył

16 396 028 wol.

w tym:

 

książek

16 058 986 wol.

czasopism oprawnych

337 042 wol.

czasopism bieżących

14 957 wol.

zbiorów nieelektronicznych (specjalnych)

1 067 231 jedn. inw.

w tym:

 

zbiorów elektronicznych zinwentaryzowanych

34 671 jedn. inw.

licencjonowanych zbiorów nieelektronicznych*

74 682 jedn. inw.

materiałów zdigitalizowanych

190 280 jedn. inw.

* do których biblioteka opłaciła dostęp

W 2015 roku w księgozbiorach śląskich bibliotek publicznych przybyło ogółem 527 953 woluminy. W ramach zakupu ze środków samorządowych zakupiono do zbiorów bibliotecznych 232 388 woluminów książek o wartości 5 011 403 zł, 525 woluminów czasopism oprawnych oraz zbiorów audiowizualnych 19 529 jednostek o wartości 430 881 zł, w tym 15 465 jednostek książki mówionej o wspólnej wartości 295 223 zł.

Dotacje Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozwoliły pozyskać 152 450 woluminów książek o wartości 3 131 681 zł, 3 396 jednostek zbiorów nieelektronicznych za łączną kwotę 66 137 zł, w tym 3 356 jednostek książki mówionej za 64 589 zł. W ramach darów i wymiany biblioteki pozyskały 143 115 woluminów książek (wartość 2 448 699 zł), 26 294 jednostek pozostałych zbiorów nieelektronicznych (168 294 zł), w tym 2 510 jednostek książki mówionej (wartość 49 439 zł).

Struktura księgozbiorów 168 bibliotek publicznych woj. śląskiego (bez Biblioteki Śląskiej w Katowicach) wynosiła ogółem 14 455 230 woluminów. Struktura przedstawiała się następująco:

  • literatura piękna dla dorosłych: 6 536 968 wol.

  • literatura dla dzieci i młodzieży: 3 028 968 wol.

  • literatura popularnonaukowa: 4 889 294 wol.

Graficzna prezentacja procentowych wartości struktury zbiorów śląskich została ujęta w poniższym wykresie kołowym:


Struktura księgozbioru (stan na 31.12.2015 r.)

struktura księgozbioru (stan na 31.12.2015 r.)

Spośród wszystkich 169 bibliotek publicznych woj. śląskiego 167 bibliotek wzbogaciło swe zbiory dzięki środkom uzyskanym z dotacji Biblioteki Narodowej, w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” priorytet 1 w całkowitej kwocie 3 197 765 zł. W porównaniu do poprzedniego analizowanego roku dotacja była wyższa o 484 019 zł, co pozwoliło na zwiększenie przyznawanej kwoty wszystkim bibliotekom.

Nieodłączną kwestią zarządzania zbiorami jest ubytkowanie księgozbiorów. W 2015 r. ubytki księgozbiorów bibliotek publicznych woj. śląskiego wyniosły 680 690 woluminów, czyli 4,12% stanu całego księgozbioru.

Wskaźnik zakupu zbiorów w skali całego województwa, powiatów ziemskich oraz grodzkich w 2014 r. oraz w 2015 r. wynosił:

w 2014 roku

w 2015 roku

 

całego województwa

   

11 wol. / 100 mieszk.

 

11 wol. / 100 mieszk.

 

w tym:

4 wol. ze środków samorządowych

w tym:

5 wol. ze środków samorządowych

 

powiatów ziemskich

   

11 wol. / 100 mieszk.

 

12 wol. / 100 mieszk.

 

w tym:

6 wol. ze środków samorządowych

w tym:

6 wol. ze środków samorządowych

 

powiatów grodzkich

   

9 wol. / 100 mieszk.

 

9 wol. / 100 mieszk.

 

w tym:

3 wol. ze środków samorządowych

w tym:

4 wol. ze środków samorządowych


Wskaźniki zakupu ogółem w 2015 roku na 100 mieszkańców dla całego województwa oraz powiatów ziemskich wyniosły 12 woluminów, a dla powiatów grodzkich było to 10 woluminów. W porównaniu do roku 2014 wskaźniki te zwiększyły się o 1 wolumin. Z kolei wskaźniki zakupu zbiorów ze środków samorządowych w województwie śląskim (12 wol./ 100 mieszk.) i powiatach grodzkich (10 wol./100 mieszk.) zwiększyły się o 1 wolumin w porównaniu z rokiem ubiegłym. W bibliotekach powiatów ziemskich pozostał bez zmian w odniesieniu do 2014 r. i wyniósł 6 woluminów na 100 mieszkańców.

Zakup woluminów na 100 mieszkańców w poszczególnych powiatach ziemskich oraz grodzkich województwa śląskiego przedstawiają poniższe tabele oraz wykresy:

Powiaty ziemskie

Ogółem

Powiat

(w tym ze środków samorządowych)

(różne źródła wpływów)

2015

2014

Różnica +/-

 

2015

2014

Różnica +/-

14

15

-1

bielski

9

10

-1

14

11

+3

cieszyński

7

6

+1

13

12

+1

raciborski

6

6

bz

13

11

+2

kłobucki

9

7

+2

12

12

bz

będziński

6

6

bz

12

12

bz

pszczyński

5

5

bz

12

11

+1

bieruńsko-lędziński

7

8

- 1

12

11

+1

lubliniecki

6

6

bz

12

11

+1

tarnogórski

6

4

+2

12

10

+2

mikołowski

6

5

+1

11

12

-1

gliwicki

6

5

+1

11

11

bz

rybnicki

6

6

bz

11

10

+1

częstochowski

6

6

bz

11

10

+1

wodzisławski

7

5

+2

11

10

+1

żywiecki

5

5

bz

11

8

+3

zawierciański

5

4

+1

7

7

bz

myszkowski

3

3

bz


Wskaźnik nabytków w powiatach ziemskich w 2015 r.
(w przeliczeniu na 100 mieszkańców)

Wskaźnik nabytków w powiatach ziemskich w 2015 r. (w przeliczeniu na 100 mieszkańców)

Wskaźnik nabytków w powiatach ziemskich w 2014 r.
(w przeliczeniu na 100 mieszkańców)

Wskaźnik nabytków w powiatach ziemskich w 2014 r. ( w przeliczeniu na 100 mieszkańców)

Powiaty grodzkie

Ogółem

Powiat

(w tym ze środków samorządowych)

(różne źródła wpływów)

2015

2014

Różnica +/-

 

2015

2014

Różnica +/-

20

12

+8

Dąbrowa Górnicza

11

6

+5

19

16

+3

Tychy

7

7

bz

16

15

+1

Jaworzno

7

7

bz

15

14

+1

Rybnik

9

8

+1

14

15

-1

Jastrzębie-Zdrój

9

10

-1

11

11

bz

Bielsko-Biała

3

3

bz

10

9

+1

Mysłowice

3

1

+2

10

9

+1

Piekary Śląskie

3

2

+1

9

7

+2

Katowice

5

2

+3

9

7

+2

Siemianowice Śląskie

2

1

+1

8

7

+1

Zabrze

2

2

bz

7

10

-3

Sosnowiec

3

4

-1

7

7

bz

Chorzów

3

3

bz

7

7

bz

Świętochłowice

1

2

-1

7

7

bz

Żory

3

3

bz

7

6

+1

Częstochowa

2

1

+1

6

8

-2

Gliwice

2

2

bz

6

6

bz

Ruda Śląska

2

2

bz

5

4

+1

Bytom

1

1

bz


Wskaźnik nabytków w powiatach grodzkich w 2015 r.
(w przeliczeniu na 100 mieszkańców)

Wskaźnik nabytków w powiatach grodzkich w 2015 r. ( w przeliczeniu na 100 mieszkańców

Wskaźnik nabytków w powiatach grodzkich w 2014 r.
(w przeliczeniu na 100 mieszkańców)

Wskaźnik nabytków w powiatach grodzkich w 2014 r. (w przeliczeniu na 100 mieszkańców)

Analiza powyższych danych wskazuje na ogólny wzrost wskaźników zakupu zbiorów z różnych źródeł oraz zakupu ze środków samorządowych w 2015 r. W jedenastu bibliotekach powiatów ziemskich zwiększyły się wskaźniki ogólnego zakupu zbiorów (cieszyński, bieruńsko-lędziński, częstochowski, kłobucki, lubliniecki, mikołowski, raciborski, tarnogórski, wodzisławski, zawierciański, żywiecki), w kolejnych dwóch zmniejszyły się (bielski, gliwicki), a w czterech pozostały bez zmian w porównaniu z rokiem ubiegłym (będziński, myszkowski, pszczyński, rybnicki).

Wskaźniki zakupu ze środków samorządowych w 2015 r. w ośmiu bibliotekach powiatów ziemskich zwiększyły się (cieszyński, gliwicki, kłobucki, mikołowski, rybnicki, tarnogórski, wodzisławski, zawierciański), w dwóch bibliotekach zakup uległ zmniejszeniu (bielski, bieruńsko-lędziński), a w ośmiu pozostał bez zmian (będziński, częstochowski, lubliniecki, myszkowski, pszczyński, raciborski, rybnicki, żywiecki).

W jedenastu bibliotekach grodzkich w minionym roku odnotowano wzrost wskaźników ogólnego zakupu (Bytom, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Tychy, Zabrze), w trzech ich spadek (Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Sosnowiec,), a w pięciu bibliotekach pozostał bez zmian (Bielsko-Biała, Chorzów, Ruda Śląska, Świętochłowice, Żory).

Wskaźnik zakupu zbiorów ze środków samorządowych w latach 2014-2015 zwiększył się w siedmiu bibliotekach powiatów grodzkich (Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Rybnik, Siemianowice Śląskie), zmniejszył w trzech (Jastrzębie-Zdrój, Sosnowiec, Świętochłowice), a pozostał bez zmian w dziewięciu bibliotekach (Bielsko-Biała, Bytom, Chorzów, Gliwice, Jaworzno, Ruda Śląska, Tychy, Zabrze, Żory).

W 2015 roku średnia cena książki zakupionej do biblioteki ze środków samorządowych w województwie śląskim wyniosła 22 złote, tak, jak w roku poprzednim. Sytuacja nie uległa zmianie także w bibliotekach powiatów ziemskich, ale w powiatach grodzkich cena zmalała o 1 zł w porównaniu z rokiem poprzednim wynosząc 21 złotych.

6.2. Polityka gromadzenia zbiorów (książkowych, nieksiążkowych; preferencje)

Biblioteki publiczne województwa śląskiego powiększają swoje księgozbiory drogą zakupu, darów oraz wymiany. Zakup dokonywany w ramach środków własnych oraz przekazanych przez władze samorządowe, obejmował także dofinansowanie z programów Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” Priorytet 1. Projekt „Zakupu nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych” Priorytet 2 nie ukazał się w 2015 r.

Kwota całkowita dofinansowania w Priorytecie 1 programu Biblioteki Narodowej w skali całego kraju w minionym roku wyniosła 25 000 000 zł. W podziale dotacji po zastosowaniu kryterium demograficznego oraz czytelniczego województwo śląskie otrzymało do rozdysponowania na 168 bibliotek kwotę 3 197 765 zł.

Przyznana dotacja pozwalała bibliotekom na zakup każdej publikacji, która ukazała się drukiem lub na innym nośniku (książki mówione, pisane alfabetem Braille’a, książki elektroniczne, wydawnictwa multimedialne, wydawnictwa nutowe i kartograficzne). Ważne, aby była ona dostępna na rynku księgarskim, niezależnie, czy było to pierwsze czy kolejne wydanie. W ramach dotacji można było dokonać zakupu także czasopism o charakterze kulturalnym i społeczno-kulturalnym, które zostały wydane w 2015 r. Biblioteki nie mogły kupować programów i gier komputerowych, filmów i nagrań muzycznych, dokumentów ikonograficznych, kolekcji historycznych pozyskiwanych od osób prywatnych lub z innych instytucji, a także książek i innych dokumentów dostępnych na rynku antykwarycznym.

Oprócz środków samorządowych i dotacji Biblioteki Narodowej biblioteki starały się pozyskiwać środki na zakup książek z innych źródeł. Tak jak w latach poprzednich biblioteki wnioskowały do właściwych Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (MBP Żywiec, GBP Boronów, BPG Kłobuck, GBP Marklowice, GBP Mierzęcice, GBP Świerklany). Placówki w ten sposób poszerzyły księgozbiór o literaturę o uzależnieniach i beletrystyczną.

Biblioteki wzbogacały swoje zbiory kierując się do fundacji i stowarzyszeń

W ramach projektów czytelniczych biblioteki także wzbogacały zbiory kierując się do fundacji i stowarzyszeń. Gminna Biblioteka Publiczna w Koszarawie uzyskała wsparcie Fundacji Banku Zachodniego oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach projektu Równać szanse. Centrum Edukacji Obywatelskiej organizując kampanię społeczną Czytam sobie w bibliotece wsparło kompletem książek uczestniczące w inicjatywie biblioteki w Przystajni i Suszcu. Polski Związek Niewidomych ofiarował audiobooki Miejskiej Bibliotece w Cieszynie. Z kolei Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Larix oraz Fundacja Klucz przekazali Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żywcu nieodpłatnie do zbiorów audiobooki oraz książki mówione dla niewidomych i osób niedowidzących. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Raciborzu została wsparta przez Fundację Na Rzecz Upowszechniania Czytelnictwa i Fundację Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Raciborzu.

Biblioteki publiczne otrzymały także w darze książki, które zebrano wcześniej w akcji społecznej 5 minut dla słowa organizowanej przez Centrum Handlowe Silesia City Center w Katowicach (MBP Bytom, MBP Mysłowice, MBP Zabrze). Z kolei akcja przeprowadzona wśród mieszkańców Ornontowic Przekaż książkę, której już nie czytasz – przeczytają ją inni wsparła Gminną Bibliotekę Publiczną w Ornontowicach. Duże wsparcie bibliotekom okazały lokalne stowarzyszenia wspierające działania i księgozbiory książnic (Stowarzyszenie Przyjaciół MBP w Świętochłowicach, Komitet Pomocy Żywieckiej), urzędy gminne i starostwa powiatowe (PBP Gliwice, MBP Radlin, GBP Boronów, GBP Suszec,) czy lokalne archiwa (Suszec).

Biblioteki otrzymały w darze od Biblioteki Śląskiej i Wydawnictwa Śląsk w Katowicach egzemplarz książki pt. Wojciech Korfanty. Przemówienia z lat 1904–1918 zawierającej zebrane przez Wawrzyńca Sawickiego teksty przemówień śląskiego przywódcy (MBP Bytom, MBP Cieszyn, MBP Chorzów, GBP Gierałtowice, PBP Gliwice, MBP Jastrzębie-Zdrój, MBP Katowice, MBP Kuźnia Raciborska, GBP Lubomia, MBP Mikołów, MBP Mysłowice, GBP Nędza, GBP Ornontowice, MBP Piekary Śląskie, MiPBP Pszczyna, MiPBP Racibórz, MBP Rydułtowy, GBP Suszec, MBP Zabrze, MiPBP Zawiercie, MBP Żory).

W 2015 r. za sprawą Budżetu Obywatelskiego środki finansowe na zakup książek oraz sprzętu multimedialnego otrzymały biblioteki w Częstochowie, Katowicach, Piekarach Śląskich i Pszczynie.

W zakresie polityki gromadzenia elektronicznych zbiorów istotne znaczenie ma Śląskie Konsorcjum IBUK, do którego w 2015 r. należały 33 biblioteki publiczne. Placówki zrzeszone w konsorcjum oferują swoim czytelnikom stały dostęp do platformy internetowej, gdzie znajduje się ponad 2 000 publikacji z takich dziedzin, jak nauki ekonomiczne, humanistyczne, społeczne, informatyka, prawo, medycyna czy nauki matematyczno-przyrodnicze. Na platformie można również znaleźć literaturę faktu oraz literaturę piękną, książki przeznaczone dla dzieci i młodzieży, poradniki, słowniki i kompendia. Zasadą jest, że im więcej bibliotek w konsorcjum, tym większa liczba tytułów e-booków w ofercie. Placówki należące do sieci IBUK to biblioteki w Będzinie, Brennej, Chorzowie, Cieszynie, Gliwicach, Godowie, Goleszowie, Jastrzębiu-Zdroju, Jaworznie, Katowicach, Łaziskach Górnych, Łazach, Mysłowicach, Pawłowicach, Piekarach Śląskich, Psarach, Pyskowicach, Raciborzu, Rudzie Śląskiej, Rudzińcu, Rybniku, Rydułtowach, Siemianowicach Śląskich, Świętochłowicach, Tarnowskich Górach, Tychach, Wiśle, Wodzisławiu Śląskim, Zabrzu, Zawierciu, Zebrzydowicach i Żorach.

Nowym wydawnictwem, posiadającym w swojej ofercie książki elektroniczne z zakresu psychologii, informatyki, ekonomii czy biznesu, jest Wydawnictwo Helion, udostępniające e-booki na platformie NASBI. Dodatkowo użytkownicy mogą wypożyczyć wirtualnie kursy podnoszące umiejętności informatyczne. Do konsorcjum w 2015 r. przystąpiły biblioteki w Bestwinie, Gliwicach, Jastrzębiu-Zdroju, Katowicach, Lędzinach, Raciborzu i Wilkowicach.

Biblioteki zauważają rozwój technologii, książek elektronicznych i baz danych, dlatego przystąpienie do konsorcjów IBUK i NASBI, proponujące użytkownikom zbiory elektroniczne, pozwoliło zwiększyć ofertę czytelniczą placówek. W projekcie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Tablety w Twojej Bibliotece dwadzieścia sześć bibliotek z województwa śląskiego otrzymało tablety Apple wraz z dostępem do aplikacji edukacyjnych, co także uatrakcyjniło zajęcia czytelnicze.

Oprócz platform e-booków biblioteki wykupiły dostęp do baz wolnelektury.pl, Gazety Prawnej Online, Infor Lex i Poradnika Instytucji Kultury. W 2015 r. książnice opłaciły dostęp do licencjonowanych zbiorów elektronicznych w liczbie 74 682 jedn., w tym 74 383 książek elektronicznych, 267 czasopism elektronicznych oraz 32 baz danych. W 2014 r. oferowano czytelnikom znacznie mniejszy dostęp, bo zaledwie do 39 944 e-booków, 134 czasopism elektronicznych i 31 baz danych, co stanowiło 40 109 jednostek inwentarzowych.

Na pozyskiwanie zbiorów duży wpływ ma polityka gromadzenia w konkretnej bibliotece oraz życzenia czytelników. Bibliotekarze w określonym czasie dokonują zakupu pożądanych pozycji u wybranych dostawców: księgarń internetowych i stacjonarnych (Azymut, Matras, Empik, Platon), lokalnych wydawnictw, hurtowni i przedstawicieli handlowych. Decyzje o zakupie podejmują także komisje ds. zakupu, w skład których wchodzą dyrektor biblioteki, kierownicy innych działów lub filii i bibliotekarze działu gromadzenia zbiorów.

Uzupełnianie księgozbioru odbywa się również pod wpływem twórców lokalnych i zaproszonych gości na spotkania autorskie. Udział w targach książki stanowił także dla bibliotekarzy inspirujące doświadczenie i pozwalał na orientację w nowościach wydawniczych.

Analiza zakupu pokazała, że pozyskiwano książki w zakresie literatury dla dorosłych, dzieci i młodzieży oraz popularnonaukowej. Biblioteki pamiętały również o uzupełnieniu księgozbioru regionalnego.

6.3. Prenumerata czasopism – potrzeby a realia; zakup czasopism elektronicznych (opłacalność, korzyści)

Biblioteki publiczne w woj. śląskim w 2015 roku prenumerowały ogółem 6 768 tytułów czasopism o wartości 1 110 799 złotych. W porównaniu do roku poprzedniego zamówiono o 168 tytułów czasopism mniej (6 936 tytułów w 2014 r.). Analiza formularzy K-03 wskazała również liczbę tytułów czasopism bieżących w naszym województwie wynoszącą 14 957 tytułów. Wartość ta ujmuje całościowo wpływy czasopism pochodzących z zakupu, darów oraz wymiany z innymi książnicami.

Liczba bibliotek, które nie prenumerowały czasopism w 2015 r. zmalała o 4 placówki w porównaniu z rokiem 2014, i wyniosła 19. Były to biblioteki gminne w: Bojszowach, Dąbrowie Zielonej, Łękawicy, Miedźnie, Istebnej, Janowie, Koszarawie, Mykanowie, Pietrowicach Wielkich, Radziechowach-Wieprzu, Rajczy, Rędzinach, Starczy, Ślemieniu, Włodowicach, Wręczycy Wielkiej oraz miejsko-gminne w: Czerwionce-Leszczynach, Kuźni Raciborskiej, Szczekocinach. Brak prenumeraty jest konsekwencją niskiego budżetu przyznawanego bibliotece przez władze samorządowe. Placówki stają przed koniecznością rezygnacji z zakupu czasopism na korzyść książek. Brak bieżącej prasy zostaje zauważony przez czytelników, którzy wielokrotnie zgłaszają problem bibliotekarzom. Częściowo sytuację ratują czasopisma przekazywane w darze przez innych czytelników lub urzędy miast oraz gmin, jednak są to tylko wybrane tytuły niespełniające potrzeb mieszkańców.

Prenumerowane czasopisma to dzienniki, tygodniki, dwutygodniki, miesięczniki, kwartalniki, półroczniki oraz roczniki. Prasa skierowana była zarówno do czytelnika dorosłego, dzieci i młodzieży, jak i do wybranych grup zawodowych (czasopisma fachowe). Najczęściej czytelnicy (kobiety oraz seniorzy) sięgali po dzienniki oraz prasę kobiecą i społeczno-polityczną. Największą popularnością cieszyły się tytuły:

  • skierowane do kobiet („Claudia”, „Poradnik Domowy”, „Sens”, „Tina”, „Twój Styl”, „Zwierciadło”),

  • o tematyce podróżniczej („Podróże”, „National Geographic”),

  • o tematyce politycznej („Newsweek”, „Polityka”, „Angora”),

  • hobbystyczne („Mój Ogród”, „Robótki Ręczne”),

  • dekoratorskie („M jak Mieszkanie”, „Cztery Kąty”),

  • popularnonaukowe („Focus”, „Świat Nauki”, „21 Wiek”),

  • młodzieżowe i dziecięce („Victor”, „Victor Junior”, „Świerszczyk”).

Czasopisma fachowe z zakresu bibliotekoznawstwa i literaturoznawstwa prenumerowane przez biblioteki to „Bibliotekarz”, „Poradnik Bibliotekarza”, „Przegląd Biblioteczny”, „Nowe Książki”, „Poradnik Instytucji Kultury” i „ Ryms”. Spośród tych czasopism najczęściej prenumerowanymi tytułami z zakresu prasy fachowej bibliotekarza były „Poradnik Bibliotekarza” i „Bibliotekarz”.

Biblioteka Śląska, która wraz z Górnośląskim Towarzystwem Literackim w Katowicach współwydaje miesięcznik „Śląsk”, przekazywała czasopismo do bibliotek publicznych w województwie śląskim. W 2015 r. biblioteki otrzymały 7 092 egzemplarze „Śląska”.

W poprzednim roku śląskie biblioteki publiczne udostępniły i wypożyczyły łącznie 1 838 201 czasopisma, o 45 942 jednostki mniej niż w roku 2014 (1 884 143 czasopisma). Wypożyczenia na zewnątrz zamknęły się liczbą 484 760 (518 869 jednostek w 2014 r.).

Przystąpienie do konsorcjum IBUK LIBRA umożliwiło czytelnikom lekturę 115 naukowych czasopism elektronicznych. Biblioteki oferują także dostęp do e-czasopism i baz danych z zakresu prawa i ekonomii („Gazeta Prawna”, „Vademecum Głównego Księgowego”, „InforLex”, „Legalis”) w placówkach m.in. w Bytomiu, Częstochowie, Mierzęcicach i Żorach.

Prasa elektroniczna nie cieszyła się szczególną popularnością wśród czytelników ze względu na bariery technologiczne, na które czytelnik może natrafić podczas lektury. W obliczu jednak coraz większej obecności e-booków w zbiorach i dostępu zdalnego dla czytelników bibliotek uczestniczących w śląskim konsorcjum IBUK, zauważa się wzrost tytułów czasopism elektronicznych na rynku wydawniczym oraz przystępowanie innych placówek do śląskiej sieci. Potwierdzeniem tej zależności było również podjęcie decyzji założenia drugiego konsorcjum bibliotek NASBI oferującego wypożyczanie publikacji elektronicznych.Stopka Biblioteka Śląska