SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEK PUBLICZNYCH
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2015 R.


Budżet samorządowych bibliotek publicznych wynosił w 2015 roku ogółem 156.338.104 zł, w tym:

 • w powiatach ziemskich – 65.920.333 zł dla 486 placówek (bibliotek i filii)

 • w powiatach grodzkich – 90.168.063 zł dla 299 placówek (bibliotek i filii)

 • w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Gliwicach – 249.708 zł (1 placówka)

Średni nakład na 1 placówkę w województwie śląskim wyniósł 198.903 zł, natomiast:

 • w powiatach ziemskich – 135.639 zł

 • w powiatach grodzkich – 301.565 zł

Średni nakład na 1 placówkę w województwie śląskim w 2015 roku uległ zwiększeniu o 11.612 zł w porównaniu z rokiem poprzednim.

Zamieszczona poniżej tabela przedstawia strukturę budżetów samorządowych bibliotek publicznych w 2015 roku w porównaniu z rokiem 2014.

Struktura budżetów samorządowych bibliotek publicznych

Biblioteki Rok Budżet ogółem
(zł)
Koszty utrzymania
(zł)
Zakup książek
(zł)
Prenumerata
(zł)
Dochody
(zł)
Powiaty ziemskie 2014 63 646 669 7 508 493 3 726 864 420 963 1 057 896
2015 65 920 333 6 618 890 4 151 616 437 462 1 071 578
Powiaty grodzkie 2014 84 832 192 12 353 460 3 242 461 549 285 2 622 222
2015 90 168 063 12 598 664 3 723 094 523 741 2 792 300
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Gliwicach 2014 230 193 25 491 5 373 1 718 5 182
2015 249 708 22 540 6 543 2 327 6 192
Ogółem woj. śląskie 2014 148 709 054 19 887 444 6 974 698 962 966 3 685 300
2015 156 338 104 19 240 094 7 881 253 963 530 3 870 070

Biblioteki Rok Koszty
%
budżetu
Zakup
%
budżetu
Prenumerata
%
budżetu
Dochody
%
budżetu
Powiaty ziemskie 2014 11,8 5,9 0,7 1,7
2015 10,0 6,3 0,7 1,6
Powiaty grodzkie 2014 14,6 3,8 0,6 3,1
2015 14,0 4,1 0,6 3,1
Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Gliwicach
2014 11,1 2,3 0,7 2,3
2015 9,0 2,6 0,9 2,5
Ogółem woj. śląskie 2014 13,4 4,7 0,6 2,5
2015 12,3 5,0 0,6 2,5

W 2015 roku dochody własne bibliotek publicznych były o 184.770 zł większe w porównaniu z rokiem ubiegłym i stanowiły 2,5% budżetów ogółem. Pozyskiwano je, podobnie jak w latach poprzednich, przede wszystkim z takich źródeł jak: usługi kserograficzne, opłaty za korzystanie z Internetu, usługi informacyjno – bibliograficzne, kary pobierane od czytelników, opłaty za karty czytelnicze. Niewielką ich część stanowiły odsetki bankowe, darowizny pieniężne itp.

Na zakup książek w 2015 roku przeznaczono o 906.555 zł więcej niż w 2014 roku i stanowił on 5,0% budżetów ogółem.

W przypadku prenumeraty czasopism zanotowano zwiększenie środków przeznaczonych na nią o 564 zł w porównaniu z rokiem poprzednim i stanowiły one 0,6% budżetów ogółem. W niżej wymienionych bibliotekach nie zaprenumerowano nawet jednego czasopisma; były to: miejsko – gminne biblioteki publiczne w Czerwionce-Leszczynach, Kuźni Raciborskiej i Szczekocinach oraz gminne biblioteki publiczne w Dąbrowie Zielonej, Istebnej, Janowie, Koszarawie, Łękawicy, Miedźnie, Mykanowie, Olsztynie, Pietrowicach Wielkich, Radziechowach-Wieprzu, Rajczy, Rędzinach, Starczy, Ślemieniu, Włodowicach oraz we Wręczycy Wielkiej.

Koszty utrzymania placówek bibliotecznych, na które składały się wydatki na opał, gaz, paliwo, energię elektryczną i cieplną, wodę, czynsze, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, remonty bieżące, drobne naprawy, konserwacje, środki czystości i materiały biurowe stanowiły 12,3% budżetów ogółem.

W tabeli poniżej zamieszczono porównanie budżetów bibliotek w 2014 i 2015 roku oraz ich procent wzrostu za 2015 rok.

Biblioteki

Budżet bibliotek w zł

% wzrostu (wg danych US)

 

2014

2015

 

Powiaty ziemskie

63 646 669

65 920 333

3,57%

Powiaty grodzkie

84 832 192

90 168 063

6,29%

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Gliwicach

230 193

249 708

8,48%

Ogółem woj. śląskie

148 709 054

156 338 104

5,13%

* w 2015 r. zanotowano deflację (spadek cen) wynoszącą -0,9%

Budżet bibliotek w 2015 roku w województwie śląskim zwiększył się o 7.629.050 zł w porównaniu do 2014 roku; w tym:

 • w bibliotekach powiatów grodzkich budżety były większe o 5.335.871 zł

 • w bibliotekach powiatów ziemskich budżety były większe o 2.273.664 zł

 • w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Gliwicach budżet był większy o 19.515 zł

Coroczna analiza danych dotyczących budżetów bibliotek publicznych województwa śląskiego, pozwoliła zauważyć wciąż utrzymującą się niekorzystną sytuację finansową większości placówek bibliotecznych. Niestety, w ubiegłym roku znalazło to swoje odzwierciedlenie w likwidacji 9 filii bibliotecznych, a także m.in. w ograniczonych środkach pieniężnych na zakup nowości wydawniczych i czasopism.

Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków na działalność bieżącą i inwestycje – udział w programach, grantach, sponsoring, itp.

W 2015 roku biblioteki samorządowe województwa śląskiego pozyskiwały dodatkowe środki pozabudżetowe z różnych źródeł. Oto przykłady:

Miejskie biblioteki publiczne

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Będzinie otrzymała dofinansowanie na łączną kwotę 5.883,71 zł na:

 • „Akademię Orange dla bibliotek” z Fundacji Orange – 4.433,71 zł

 • refundację spotkań autorskich w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki z Instytutu Książki – 1.450 zł

Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej zrealizowała projekty na łączną kwotę 228.906,25 zł. Były to:

 • z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadania:

 • Festiwal literatury – „Na granicy” z Programu Promocja literatury i czytelnictwa – 24.759,70 zł

 • Mediateka Beskidzka – nowa jakość usług z Programu Rozwój Infrastruktury Kultury – 30.000 zł

 • z Fundacji Orange na „Akademię Orange dla bibliotek”– 2.540,01 zł

 • „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct” – Komisja Europejska – 77.731,80 zł

 • „Bielsko-Bialski Festiwal Kultury Słowackiej” – projekt współfinansowany przez Międzynarodowy
  Fundusz Wyszehradzki – 6.120,11 zł

 • Czeskie Centrum Informacji i Edukacji – Euroregion Beskidy – 84.754,63 zł

 • „Mimo wszystko nie biorę” – konkurs z zakresu przeciwdziałania narkomanii – Gmina Bielsko-Biała – 3.000 zł

Biblioteka Miejska w Cieszynie pozyskała dodatkowe środki finansowe na łączną kwotę 27.308,81 zł na następujące projekty:

 • „Narodowe Czytanie w Cieszynie” w ramach Programu Kultura-Interwencje 2015 ze środków Narodowego Centrum Kultury – 15.000 zł

 • „Strefa Innowacji w Cieszynie” z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – 10.000 zł

 • „Akademia Orange dla bibliotek” – Fundacja Orange – 2.308,81 zł

Miejska Biblioteka Publiczna w Czeladzi uzyskała środki pozabudżetowe na łączną wartość 24.390,06 zł na:

 • projekt „Akademia Orange dla bibliotek” z Fundacji Orange – 3.133,90 zł

 • projekt „Bezpiecznie tu i tam” z Fundacji Orange – 1.478 zł

 • refundację wynagrodzeń i składek ZUS pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie – 17.278,16 zł

 • projekt „Tu mieszkam, tu zmieniam Czeladzkie Koło Gospodyń Miejskich” z Banku Zachodniego WBK – 2.500 zł

Biblioteka Publiczna w Częstochowie zdobyła łącznie 20.303,01 zł z:

 • Kulczyk Foundation na projekt „CSR-10/10-Pekaes Pomaga” – 10.000 zł

 • Fundacji Orange na „Akademia Orange dla bibliotek” – 7.320,02 zł

 • Kultury Chrześcijańskiej ZNAK na projekt „Globalnie – Lokalnie – Odpowiedzialnie” – 1.400 zł

 • Komitetu Społecznego Popołudnia w Bibliotece na projekt „Popołudnia w Bibliotece” – 1.582,99 zł

  Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej otrzymała dofinansowanie na łączną kwotę 414.407,07 zł z:

 • Fundacji Orange na projekt „Akademia Orange dla bibliotek” – 15.939,95 zł

 • Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego na projekt „Inkubatory innowacji” – 10.000 zł

 • budżetu partycypacyjnego na „Dofinansowanie działalności kulturalnej, zakup książek i wyposażenia” – 388.467,12 zł

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach otrzymała dodatkowe środki pozabudżetowe na łączną wartość 208.649 zł z:

 • Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Rozwoju Infrastruktury/Priorytet 1 Infrastruktura Kultury 2015 – 190.213 zł

 • Fundacji Orange na „Akademia Orange dla bibliotek” – 18.436 zł

Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju otrzymała łącznie 77.714,72 zł na:

 • projekt „Jastrzębski maraton literacki – promocja wartościowych zjawisk czytelniczych” z Programu Operacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Promocja literatury i czytelnictwa/Promocja czytelnictwa – 40.000 zł

 • program „Akademia Orange dla bibliotek” z Fundacji Orange – 10.734,72 zł

 • zadanie „Twoje miejsce na ziemi” w ramach projektu „Globalnie – Lokalnie – Aktywnie. Wsparcie rozwoju pozaformalnej edukacji globalnej w bibliotekach publicznych” z Fundacji Kultury Chrześcijańskiej ZNAK – 700 zł

 • sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Powiatowego Urzędu Pracy – 25.280 zł

 • projekt „Jastrzębski maraton literacki – promocja wartościowych zjawisk czytelniczych” ze Stowarzyszenia Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju – 1.000 zł

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie pozyskała łącznie środki finansowe w kwocie 81.359,16 zł na następujące projekty:

 • „Interaktywna Biblioteka – jako trzecie miejsce” w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rozwój infrastruktury kultury – 60.000 zł

 • „Akademia Orange dla bibliotek” – Fundacja Orange – 3.609,16 zł

 • „Opowieści z życia wzięte – interdyscyplinarne spotkania z twórcami” z Fundacji Energetyka na Rzecz Polski Południowej – 4.000 zł

 • „Cóż jest pożyteczniejsze i milsze nad książki” z Fundacji Energetyka na Rzecz Polski Południowej – 3.000 zł

 • „Lato z Biblioteką” z Fundacji Bankowej im. dr. Mariana Kantona – 2.000 zł

 • „Serce dla Serduszka” z Fundacji Bankowej im. dr. Mariana Kantona – 2.000 zł

 • „Posadź swoje drzewko – edycja wiosna 2015” z Fundacji Ekologicznej „Silesia” – 3.000 zł

 • od osób fizycznych i firm – 3.750 zł

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach otrzymała łącznie 24.877,44 zł na:

 • „Akademię Orange dla bibliotek” z Fundacji Orange – 22.877,44 zł

 • dofinansowanie do obchodów jubileuszowych z ING Bank Śląski – 2.000 zł

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lublińcu zdobyła łącznie 1.174 zł z:

 • Fundacji Orange na projekt „Akademia Orange dla bibliotek” – 774 zł

 • Banku Spółdzielczego w Gliwicach O/Lubliniec oraz z firmy Elhand Transformatory Sp. z o.o. w Lublińcu na nagrody w konkursie recytatorskim – 400 zł

Miejska Biblioteka Publiczna w Mysłowicach otrzymała środki pomocowe na łączna kwotę 4.750 zł z przeznaczeniem na:

 • „Bajkowy zakątek” w ramach programu „Tu mieszkam, tu zmieniam” z Fundacji Banku Zachodniego WBK – 4.000 zł

 • spotkanie autorskie w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki z Instytutu Książki – 750 zł

Miejska Biblioteka Publiczna w Orzeszu zdobyła środki pieniężne o łącznej wartości 8.616,08 zł na:

 • „Akademię Orange dla bibliotek” z Fundacji Orange – 3.826,98 zł

 • prace interwencyjne z Powiatowego Urzędu Pracy – 4.289,10 zł

 • zajęcia wakacyjne dla dzieci z Fundacji Pracowniczej PRO-EKO – 500 zł

Miejska Biblioteka Publiczna w Piekarach Śląskich pozyskała łącznie 152.139,66 zł na następujące projekty:

 • „Europejskie Forum Kreatywności Kulturalnej z Narodowej Agencji Programu „Erasmus +” Wolontariat Europejski – 132.475,76 zł

 • „Library. I love it!” z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” – 19.663,90 zł

Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej uzyskała środki pozabudżetowe na łączną wartość 52.565,31 zł z przeznaczeniem na:

 • projekt „Akademia Orange dla bibliotek” z Fundacji Orange – 7.565,31 zł

 • projekt Akcja Profilaktyczna „Zanim spróbujesz” – 45.000 zł

Biblioteka Publiczna Miasta Rydułtowy otrzymała łącznie poza środkami budżetowymi 31.176,10 zł na:

 • projekt „Akademia Orange dla bibliotek” z Fundacji Orange – 1.613,10 zł

 • „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2015” z Instytutu Książki – 29.563 zł

Miejska Biblioteka Publiczna w Sławkowie zyskała środki pozabudżetowe na łączną kwotę 2.939,15 zł z przeznaczeniem na:

 • projekt „Akademia Orange dla bibliotek” z Fundacji Orange – 339,15 zł

 • program „Globalnie – Lokalnie – Aktywnie. Wsparcie rozwoju pozaformalnej edukacji globalnej w bibliotekach publicznych” współfinansowany ze środków programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w roku 2015 – 1.400 zł

 • spotkanie autorskie w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki z Instytutu Książki – 800 zł

 • organizację „Nocy z Andersenem” od sponsorów – 400 zł

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu pozyskała środki pozabudżetowe o łącznej wartości 86.076 zł z:

 • Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego Promocja literatury i czytelnictwa na „Literackie lato grozy na wesoło 2015” – 22.000 zł

 • Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Teatr 2015 – Promesa: 250-lecie teatru publicznego w Polsce. Edukacja teatralna na projekt I Sosnowiecka Jesień Teatralna – 20.000 zł

 • programu „Akademia Orange dla bibliotek” z Fundacji Orange – 44.076 zł

Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnowskich Górach pozyskała dodatkowe środki pieniężne na łączną kwotę
13.506 zł na następujące projekty:

 • „Akademia Orange dla bibliotek” z Fundacji Orange – 2.506 zł

 • „Postaw na rodzinę” z Biura Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień – 11.000 zł

Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach otrzymała dofinansowanie o łącznej wartości 7.272,32 zł na następujące projekty:

 • „Akademia Orange dla bibliotek” z Fundacji Orange – 6.302,32 zł

 • „Zostań poliglotą – wsparcie nauki języka obcego poprzez wypożyczanie audio kursów oraz audiobooków w języku obcym” z Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza – 970,00 zł

Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle zdobyła środki finansowe pozabudżetowe na łączną wartość 2.108.415,39 zł z przeznaczeniem na:

 • „Akademię Orange dla bibliotek” z Fundacji Orange – 390,88 zł

 • realizację projektu z Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek” – 1.281.173 zł

 • realizację projektu przebudowy od Gminy Wisła – 826.851,51 zł

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu Śląskim otrzymała środki pomocowe na łączną kwotę
2.495 zł z następujących źródeł:

 • z Fundacji Orange na projekt „Akademia Orange dla bibliotek” – 1.695 zł

 • z Instytutu Książki w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki na spotkanie autorskie – 800 zł

Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu otrzymała dofinansowanie na łączną kwotę 51.892,09 zł:

 • z Fundacji Orange na projekt „Akademia Orange dla bibliotek” – 16.392,09 zł

 • z Fundacji Kultury Chrześcijańskiej ZNAK – 700 zł

 • w formie dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na przyłączenie do zabrzańskiej szerokopasmowej sieci światłowodowej – 34.800 zł

Miejsko-gminne biblioteki publiczne

Biblioteka Miejska w Blachowni zdobyła łącznie 11.158,09 zł z:

 • Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2015” – 9.945 zł

 • Fundacji Orange na „Akademię Orange dla bibliotek” – 413,09 zł

 • Funduszu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 800 zł

Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach-Dziedzicach pozyskała środki pozabudżetowe na łączną kwotę
8.496 zł z następujących źródeł:

 • z Fundacji Orange na „Akademię Orange dla bibliotek” – 2.496 zł

 • z firmy DELTEKS – 6.000 zł

Biblioteka Publiczna Gminy Kłobuck zyskała środki finansowe o łącznej wartości 2.533 zł z:

 • Fundacji Kultury Chrześcijańskiej „Znak” na projekt „Woda – Życie” Tydzień Edukacji Globalnej – 700 zł

 • Fundacji Orange na projekt „Akademia Orange dla bibliotek” – 1.033 zł

 • Urzędu Miejskiego w Kłobucku w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 800 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Krzepicach postarała się o pozabudżetowe środki pieniężne na łączną kwotę 1.226,11 zł z:

 • Fundacji Orange na projekt „Akademia Orange dla bibliotek” – 426,11 zł

 • Instytutu Książki na spotkanie autorskie w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki – 800 zł

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach zdobyła środki pieniężne o wartości 5.735 zł z:

 • Fundacji Orange na projekt „Akademia Orange dla bibliotek” – 4.235 zł

 • Gminy Łazy na projekt „Bezpieczne wakacje w Bibliotece 2015” – 1.500 zł

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie zdobyła środki finansowe na łączną kwotę 201.323,44 zł w postaci dofinansowania z:

 • Programu Operacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rozwój infrastruktury kultury na zadanie „Zorganizowanie pracowni multimedialnej w Bibliotece Centralnej MPBP w Pszczynie” – 44.860,01 zł + dotacja celowa z budżetu gminy – 15.114,87 zł (łączna wartość zadania: 59.974,88 zł)

 • Fundacji Orange na projekt „Akademia Orange dla bibliotek” – 7.527,87 zł

 • programu Fundacji Orange „Bezpiecznie tu i tam” na zadanie „Kręcę z czytaczem” – 8.338,86 zł

 • Budżetu obywatelskiego na zadania:

  • „Zakup nowych książek, sprzętu multimedialnego oraz wyposażenie w nowe meble dla biblioteki publicznej w Piasku – 56.948,66 zł

  • „Zakup zestawów komputerowych do tworzenia gminnej bazy zasobów bibliotecznych – 68.533,17 zł

Centrum w Toszku „Zamek w Toszku” Dział Bibliotek zdobył łącznie 14.974 zł z:

 • Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2015” – 13.426 zł

 • Fundacji Orange na „Akademię Orange dla bibliotek” – 1.548 zł

Gminne biblioteki publiczne

Gminna Biblioteka Publiczna w Bojszowach wzbogaciła się o dodatkowe środki pozabudżetowe o łącznej wartości 661.212,20 zł z:

 • Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach wraz z przyłączami na działce nr 849/43/ przy ul. Gościnnej w Bojszowach” współfinansowane w ramach Programu Wieloletniego Kultura+. Priorytet „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” – 655.325 zł

 • Powiatowego Urzędu Pracy w ramach Prac Interwencyjnych – 5.887,20 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Brennej pozyskała łącznie ze środków pozabudżetowych 4.092,91 zł na projekty:

 • „Akademia Orange dla bibliotek” z Fundacji Orange – 692,91 zł

 • Wykonanie przyłączenia do sieci światłowodowej z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – 3.400 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Buczkowicach zdobyła środki finansowe na łączną wartość 47.078,19 zł na następujące projekty:

 • „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2015” z Instytutu Książki – 18.496 zł

 • „Akademia Orange dla bibliotek” z Fundacji Orange – 3.067,49 zł

 • Zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych; refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej – 25.514,70 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowcu pozyskała środki pozabudżetowe na łączną kwotę 9.270,32 zł z przeznaczeniem na zadania:

 • „Akademia Orange dla bibliotek” z Fundacji Orange – 643,51 zł

 • „Nowoczesna biblioteka miejscem integracji – doposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębowcu Filia w Ogrodzonej” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 8.626,81 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Hażlachu zdobyła łącznie ze środków pozabudżetowych 1.554.235,12 zł z:

 • Fundacji Orange na „Akademię Orange dla bibliotek – 1.407,12 zł

 • Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek” – 1.211.828 zł

 • Urzędu Gminy dotację inwestycyjną – 341.000 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie pozyskała środki finansowe na łączną kwotę 15.661,11 zł:

 • z Fundacji Orange na „Akademię Orange dla bibliotek – 347,84 zł

 • odszkodowanie z PZU S.A. za zniszczony infokiosk zewnętrzny – 9.950 zł

 • zwrot poniesionych kosztów realizacji Małych Projektów z Leader+ – 5.363,27 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Jejkowicach otrzymała z dodatkowych źródeł finansowych 6.766,29 zł na projekty:

 • „Akademia Orange dla bibliotek” z Fundacji Orange – 766,29 zł

 • „Nasze małe, wielkie historie – Jejkowiczanki blogują” z Funduszu Lokalnego „Ramża” – 6.000 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Koszarawie zdobyła łącznie ze środków pozabudżetowych 7.302,45 zł z:

 • Fundacji Orange na „Akademię Orange dla bibliotek” – 346,45 zł

 • Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program Równać Szanse – 2.956 zł

 • Fundacji Banku Zachodniego – 4.000 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Krupskim Młynie zdobyła z funduszy pozabudżetowych środki na łączną wartość 14.310,58 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia:

 • „Akademia Orange dla bibliotek” z Fundacji Orange – 668,58 zł

 • „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2015” z Instytutu Książki – 13.642 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie łącznie ze środków pozabudżetowych pozyskała 25.288,54 zł na następujące projekty:

 • „Akademia Orange dla bibliotek” z Fundacji Orange – 2.119,85 zł

 • refundacja z Urzędu Pracy – 23.168,69 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Miedźnej zyskała środki pozabudżetowe na kwotę 2.280,79 zł z:

 • Fundacji Orange na „Akademię Orange dla bibliotek” – 1.780,79 zł

 • Banku Spółdzielczego w Miedźnej – 500 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Mierzęcicach otrzymała łącznie 3.419 zł na następujące projekty:

 • „Akademia Orange dla bibliotek” z Fundacji Orange – 2.419 zł

 • „Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji i ferii zimowych w Bibliotece w Mierzęcicach”
  z Funduszu Sołeckiego sołectwa Mierzęcice – 1.000 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Poczesnej zdobyła łącznie 10.725 zł z:

 • Instytutu Książki na „Kraszewski. Komputery dla Bibliotek 2015” – 8.925 zł

 • Banku Spółdzielczego w Poczesnej – 800 zł

 • Funduszu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1.000 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Psarach otrzymała dofinansowanie na łączną kwotę 16.897 zł:

 • z Fundacji Orange na „Akademię Orange dla bibliotek” – 2.834 zł

 • z Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 4.050 zł

 • zwrot z projektu – 9.713 zł

 • dotację dla chóru „Tęcza” – 300 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Radziechowach–Wieprzu pozyskała środki finansowe na łączną kwotę
7.592,52 zł na następujące projekty:

 • „Wakacje z pasjami” z Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu Działaj Lokalnie IX – 5.200 zł

 • „Akademia Orange dla bibliotek” z Fundacji Orange – 1.592,52 zł

 • spotkanie autorskie w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki z Instytutu Książki – 800 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Rudzińcu zdobyła dodatkowe środki pieniężne na łączną kwotę 4.462 zł:

 • z Fundacji Orange na „Akademię Orange dla bibliotek” – 1.962 zł

 • darowizny finansowe sponsorów – 2.500 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Świerklańcu otrzymała dofinansowanie w wysokości 2.796 zł na następujące projekty:

 • „Akademia Orange dla bibliotek” z Fundacji Orange – 296 zł

 • „Tu mieszkam, tu zmieniam” z Fundacji Banku Zachodniego WBK – 2.500 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Ujsołach zdobyła ze środków pozabudżetowych łącznie 4.273,95 zł z:

 • Fundacji Orange na „Akademię Orange dla bibliotek” (Internet dla bibliotek) – 773,95 zł

 • Fundacji Orange dla Pracowni Orange na „ZOOM na Ujsoły” – 3.000 zł

 • Nadleśnictwa Ujsoły – 500 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowicach pozyskała dofinansowanie o łącznej wartości 31.337 zł z:

 • Fundacji Orange na „Akademię Orange dla bibliotek” – 2.321 zł

 • Instytutu Książki na „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2015”– 16.354 zł

 • Powiatowego Urzędu Pracy – 12.662 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Zebrzydowicach otrzymała dodatkowe środki finansowe na łączną kwotę 20.052 zł z:

 • Fundacji Orange na „Akademię Orange dla bibliotek” – 686 zł

 • Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wielskich – 19.366 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowcu zdobyła pozabudżetowe środki finansowe o łącznej wartości 17.027,70 zł z przeznaczeniem na następujące projekty:

z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach:

 • „Promocja lokalnego dziedzictwa historycznego poprzez wydanie publikacji: Historia administracji publicznej w Gminie Żarnowiec – zarys”, w ramach działania: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007–2013 – 8.394,36 zł

 • „Wydanie ostatniego tomu z serii W kręgu wsi królewskiej Chlina – O doli i niedoli chłopa z wnikliwszym opisaniem sprawy wybraniectwa, w ramach działania: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 – 8.633,34 zł

Fundusz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (oraz innych uzależnień) – z tej formy skorzystały, między innymi, następujące biblioteki publiczne (nie wymienione wcześniej) przeznaczając środki finansowe na imprezy kulturalno-oświatowe dla dzieci, zakup książek czy nagrody w organizowanych konkursach:

 • Miejskie Centrum Kultury. Biblioteka Miejska w Imielinie – 5.000 zł

 • Gminny Ośrodek Kultury. Biblioteka w Boronowie – 600 zł

 • Gminna Biblioteka Publiczna w Świerklanach – 1.000 zł

Z Fundacji Orange z programu „Akademia Orange dla bibliotek”, dofinansowanie na zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi w 2015 r. otrzymały następujące biblioteki (nie wymienione wcześniej):

 • PiMBP Łaziska Górne – 1.303 zł

 • MBP Pszów – 764,21 zł

 • MiPBP Racibórz – 7.466 zł

 • PiMBP Rybnik – 15.172,69 zł

 • MBP Siemianowice Śląskie – 2.919 zł

 • MiPBP Zawiercie – 4.011,51 zł

 • MBP Żory – 7.859,77 zł

 • MGBP Siewierz – 2.056,71 zł

 • GBP Bestwina – 2.608,83 zł

 • GBP Bobrowniki – 2.859,55 zł

 • GBP Chełm Śląski – 346,45 zł

 • GBP Chybie – 1.181 zł

 • GBP Czernichów – 1.119,01 zł

 • GBP Gierałtowice – 782 zł

 • GBP Gilowice – 347,84 zł

 • GBP Goczałkowice-Zdrój – 773,95 zł

 • GBP Goleszów – 1.070 zł

 • GBP Gorzyce – 2.847,94 zł

 • GBP Jasienica – 1.180 zł

 • GBP Jeleśnia – 2.497,26 zł

 • GBP Kochanowice – 1.187 zł

 • GBP Kruszyna – 970,97 zł

 • GBP Lipowa – 1.538 zł

 • GBP Lyski – 181,92 zł

 • GBP Nędza – 686,99 zł

 • GBP Pawłowice – 3.422,61 zł

 • GBP Pilchowice – 911,50 zł

 • GBP Porąbka – 1.704,77 zł

 • GBP Przyrów – 545,85 zł

 • GBP Starcza – 346,45 zł

 • GBP Suszec – 2.446,55 zł

 • GBP Świnna – 346 zł

 • GBP Wręczyca Wielka – 2.567 zł

 • GBP Wyry – 1.363,55 zł

Z Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2015” dofinansowanie otrzymały następujące biblioteki (nie wymienione wcześniej):

 • MBP Ustroń – 28.410 zł

 • MBP Wojkowice – 11.985 zł

 • MGBP Czerwionka-Leszczyny – 30.000 zł

 • GBP Irządze – 16.209 zł

 • GBP Konopiska – 22.529 zł

Inne

Miejskie biblioteki publiczne

 • Miejska Biblioteka Publiczna w Bytomiu pozyskała dofinansowanie z PZU na projekt „Zadania prewencyjne PZU S.A.” – 4.000 zł

 • Miejska Biblioteka Publiczna w Radlinie otrzymała z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego Kultura+. Priorytet „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” na modernizację Biblioteki – 29.504 zł

Miejsko-gminne biblioteki publiczne

 • Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Koziegłowy otrzymała środki pozabudżetowe na realizację projektu „Niech nas usłyszą – bębny afrykańskie głosem młodych” w ramach Programu „Równać szanse 2014” – Regionalny Konkurs Grantowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności – 7.500 zł (środki przyznano w IV kwartale 2014 r., realizacja oraz rozliczenie grantu w roku 2015)

 • Miejska Biblioteka Publiczna w Kuźni Raciborskiej postarała się o dotację celową Samorządu Gminy na projekt „Dostęp do Internetu szerokopasmowego” – 155.153 zł

 • Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Sośnicowicach pozyskała z Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek” na budowę Biblioteki w Sośnicowicach – 996.059 zł

Gminne biblioteki publiczne

 • Gminna Biblioteka Publiczna w Godowie pozyskała środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na projekt „Warsztaty edukacyjne i pokazy – dekorAKCJA” – 9.885 zł

 • Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach otrzymała fundusze z fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego „Na dobry początek” na projekt „Kozie kopyrducki” – 8.160 zł

 • Gminna Biblioteka Publiczna w Łodygowicach uzyskała ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego na realizację projektu „E-integracja w Gminie Łodygowice – kontynuacja” – 24.495 zł

 • Gminna Biblioteka Publiczna w Mstowie pozyskała środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na projekt „Rozpisz się o Mstowie – konkurs literacki” – 7.753,36 zł

 • Gminna Biblioteka Publiczna w Poraju otrzymała z Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie w ramach projektu „Szansa na pracę” – 15.898,01 zł

 • Gminna Biblioteka Publiczna w Przystajni zyskała z Instytutu Książki w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki na spotkanie autorskie – 800 zł

 • Gminny Ośrodek Kultury. Gminna Biblioteka w Rędzinach postarała się o dodatkowe fundusze z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – 17.768 zł

 • Biblioteka i Ośrodek Kultury w Tąpkowicach zdobyła środki pozabudżetowe z MKiDN w ramach programu „Kultura dostępna” na zadanie „Z kulturą za pan brat w Gminie Ożarowice” – 11.874,98 zł

Biblioteka Śląska w Katowicach zdobyła środki pozabudżetowe na łączną kwotę 595.472 zł z przeznaczeniem na projekty:

 • „Dyskusyjne Kluby Książki w województwie śląskim” z Instytutu Książki – 106.800 zł

 • „Chachory, gizdy, hultaje, frelki… biblioteka otwarta na młodych” z Instytutu Książki (program Szkolenia dla bibliotekarzy) – 46.240 zł

 • „Badania nad zwiększeniem kompetencji młodych ludzi z rejonu Śląska do odbioru sztuki najnowszej wraz z kompleksowym kształceniem kadr animatorów kultury” z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (program Obserwatorium Kultury) – 44.000 zł

 • „Cooltura książki” z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (program Promocja czytelnictwa) – 15.000 zł

 • „Śląski witraż” z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (program Kultura dostępna) – 33.000 zł

 • „Filmoteka polskich portretów mówionych” z Muzeum Historii Polski (program Patriotyzm Jutra) – 10.000 zł

 • „Digitalizacja publikacji urzędowych wraz z modernizacją SPD” z Kultury+ - 200.082 zł

 • „Digitalizacja Czasopism Regionalnych z lat 1887-1939 ” z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 71.750 zł

 • „Biblioteka Teatru Lwowskiego” finansowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki) – 43.600 zł

 • „Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Biblioteki Śląskiej w Katowicach” z Rozwoju Infrastruktury Kultury – 25.000 zł

Wszystkie uprawnione biblioteki publiczne w województwie śląskim otrzymały w 2015 roku dofinansowanie w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek.

Wśród darowizn rzeczowych, pozyskiwanych przez biblioteki od sponsorów, wymienić należy przede wszystkim: książki, czasopisma, zbiory specjalne, sprzęt komputerowy i techniczny (np. komputery wraz z oprogramowaniem, projektory, ekrany), meble, gadżety reklamowe, zabawki do kącika dla najmłodszych, artykuły plastyczne i papiernicze, artykuły spożywcze dla uczestników imprez czytelniczych.Stopka Biblioteka Śląska