SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEK PUBLICZNYCH
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2017 R.

6.1. Stan zbiorów

W bibliotekach publicznych woj. śląskiego stan zbiorów w dniu 31 grudnia 2017 r. wynosił:

ogółem księgozbiór liczył

16 151 166 wol.

w tym:

 

książek

15 794 850 wol.

czasopism oprawnych

356 316 wol.

czasopism bieżących

14 178 tyt.

zbiorów nieelektronicznych (specjalnych)

1 141 418 jedn. inw.

w tym:

 

zbiorów elektronicznych zinwentaryzowanych

32 491 jedn. inw.

licencjonowanych zbiorów elektronicznych*

304 300 jedn. inw.

materiałów zdigitalizowanych

277 015 jedn. inw.

* do których biblioteka opłaciła dostęp

W 2017 roku w księgozbiorach śląskich bibliotek publicznych przybyło ogółem 535 181 woluminów. W ramach zakupu ze środków samorządowych zakupiono do zbiorów bibliotecznych 235 990 woluminów książek o wartości 5 136 005 zł, 11 024 woluminów czasopism oprawnych oraz zbiorów audiowizualnych 21 177 jednostek o wartości 471 912 zł, w tym 17 178 jednostek książki mówionej o wspólnej wartości 339 588 zł.

Dotacje Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozwoliły pozyskać 153 429 woluminów książek o wartości 3 221 941 zł, 4 166 jednostek zbiorów nieelektronicznych za łączną kwotę 81 341 zł, w tym 4 152 jednostek książki mówionej za 80 869 zł. W ramach darów i wymiany biblioteki pozyskały 145 762 woluminy książek (wartość: 2 555 311 zł), 15 584 jednosteki pozostałych zbiorów nieelektronicznych (wartość: 1 278 945 zł), w tym 5 357 jednostek książki mówionej (wartość: 66 448 zł).

Struktura księgozbiorów 168 bibliotek publicznych woj. śląskiego (bez Biblioteki Śląskiej w Katowicach) przedstawiała się następująco:

 • literatura piękna dla dorosłych: 6 427 331 wol.

 • literatura dla dzieci i młodzieży: 3 150 048 wol.

 • literatura popularnonaukowa: 4 538 025 wol.


Struktura księgozbioru

struktura księgozbioru

Graficzna prezentacja procentowych wartości struktury zbiorów została ujęta w poniższym wykresie kołowym:

Zatwierdzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego budżet Priorytetu 1 na całą Polskę wynosił 26,5 mln zł. Umożliwiał bibliotekom zakup książek, multimediów, wydawnictw nutowych, kartograficznych, bieżących czasopism kulturalnych oraz społeczno-kulturalnych. W zasadach przyznawania dotacji wzięto pod uwagę wkład własny beneficjentów oraz grupę zamożności organizatora biblioteki (grupa 1 – 40%, grupa 2 – 50%, grupa 3 – 60% wszystkich środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania przez bibliotekę wnioskującą o dofinansowanie).

169 bibliotek publicznych woj. śląskiego wzbogaciło swe zbiory dzięki środkom uzyskanym z dotacji Biblioteki Narodowej, w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” Priorytet 1 w całkowitej kwocie 3 298 784 zł. W porównaniu do poprzedniego analizowanego roku dotacja była niższa o 52 473 zł, ponieważ w 2016 r. wynosiła 3 351 257 zł.

Nieodłączną kwestią zarządzania zbiorami jest ubytkowanie księgozbiorów. W 2017 r. ubytki księgozbiorów bibliotek publicznych woj. śląskiego wyniosły 663 690 woluminów, czyli 4,1% stanu całego księgozbioru.

Wskaźnik zakupu zbiorów w skali całego województwa, powiatów ziemskich oraz grodzkich w 2016 r. oraz 2017 r. wynosił:

w 2016 roku

w 2017 roku

 

całego województwa

   

12 wol. / 100 mieszk.

 

12 wol. / 100 mieszk.

 

w tym:

5 wol. ze środków samorządowych

w tym:

5 wol. ze środków samorządowych

 

powiatów ziemskich

   

12 wol. / 100 mieszk.

 

12 wol. / 100 mieszk.

 

w tym:

6 wol. ze środków samorządowych

w tym:

6 wol. ze środków samorządowych

 

powiatów grodzkich

   

10 wol. / 100 mieszk.

 

10 wol. / 100 mieszk.

 

w tym:

4 wol. ze środków samorządowych

w tym:

4 wol. ze środków samorządowych

Wskaźniki zakupu ogółem w 2017 roku na 100 mieszkańców dla całego województwa oraz powiatów ziemskich wynosił 12 woluminów, a dla powiatów grodzkich było to 10 woluminów. Ze środków samorządowych najwięcej woluminów zakupiono w powiatach ziemskich (6 wol./100 mieszk.), w powiatach grodzkich wskaźnik był najniższy (4 wol./100 mieszk.). Wskaźniki zakupu zbiorów w 2017 r. w skali województwa, powiatów ziemskich i grodzkich w porównaniu do 2016 r. wynosiły tyle samo.

Zakup woluminów na 100 mieszkańców w poszczególnych powiatach ziemskich oraz grodzkich województwa śląskiego przedstawiają poniższe tabele oraz wykresy:

Powiaty ziemskie

Ogółem

Powiat

(w tym ze środków samorządowych)

(różne źródła wpływów)

2017

2016

Różnica +/-

 

2017

2016

Różnica +/-

15

13

+2

cieszyński

7

8

-1

14

14

Bz

będziński

7

7

Bz

14

14

Bz

bielski

8

9

-1

13

15

-2

lubliniecki

8

9

-1

12

14

-2

gliwicki

6

6

Bz

12

13

-1

kłobucki

9

9

Bz

12

12

Bz

mikołowski

6

6

Bz

12

12

Bz

raciborski

5

6

-1

12

12

Bz

rybnicki

6

7

-1

12

11

+1

żywiecki

5

5

Bz

11

12

-1

tarnogórski

5

5

Bz

11

12

-1

wodzisławski

6

6

Bz

11

11

Bz

pszczyński

5

5

Bz

10

12

-2

zawierciański

4

4

Bz

10

10

Bz

bieruńsko-lędziński

6

6

Bz

9

10

-1

częstochowski

5

6

-1

7

8

-1

myszkowski

4

4

Bz


Wskaźnik nabytków w powiatach ziemskich w 2017 r.
(w przeliczeniu na 100 mieszkańców)

Wskaźnik nabytków w powiatach ziemskich w 2017 r. (w przeliczeniu na 100 mieszkańców)

Wskaźnik nabytków w powiatach ziemskich w 2016 r.
(w przeliczeniu na 100 mieszkańców)

Wskaźnik nabytków w powiatach ziemskich w 2016 r. ( w przeliczeniu na 100 mieszkańców)

Powiaty grodzkie

Ogółem

Powiat

(w tym ze środków samorządowych)

(różne źródła wpływów)

2017

2016

Różnica +/-

 

2017

2016

Różnica +/-

16

17

-1

Jastrzębie-Zdrój

8

11

-3

16

14

+2

Dąbrowa Górnicza

8

9

-1

15

23

-8

Tychy

7

7

Bz

15

16

-1

Jaworzno

8

7

+1

15

15

Bz

Rybnik

10

9

+1

12

11

+1

Bielsko-Biała

4

4

Bz

10

10

Bz

Piekary Śląskie

2

2

Bz

10

10

Bz

Siemianowice Śląskie

4

4

Bz

9

11

-2

Katowice

4

6

-2

9

10

-1

Mysłowice

3

3

Bz

9

10

-1

Żory

5

5

Bz

9

9

Bz

Gliwice

4

3

+1

9

8

+1

Sosnowiec

4

3

+1

9

7

+2

Częstochowa

3

2

+1

8

8

Bz

Chorzów

3

3

Bz

8

8

Bz

Świętochłowice

2

2

Bz

7

8

-1

Zabrze

2

2

Bz

6

7

-1

Ruda Śląska

2

3

-1

6

5

+1

Bytom

1

1

Bz

Wskaźnik nabytków w powiatach grodzkich w 2017 r.
(w przeliczeniu na 100 mieszkańców)

Wskaźnik nabytków w powiatach grodzkich w 2017 r. ( w przeliczeniu na 100 mieszkańców

Wskaźnik nabytków w powiatach grodzkich w 2016 r.
(w przeliczeniu na 100 mieszkańców)

Wskaźnik nabytków w powiatach grodzkich w 2016 r. (w przeliczeniu na 100 mieszkańców)

Analiza powyższych danych wskazuje na nieznaczne zmniejszenie wskaźników zakupu zbiorów przez biblioteki powiatów ziemskich i grodzkich w 2017 roku.

W 2017 r. w dwóch bibliotekach powiatów ziemskich zwiększyły się wskaźniki ogólnego zakupu zbiorów (cieszyński, żywiecki), w ośmiu kolejnych zmniejszyły się (częstochowski, gliwicki, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, tarnogórski, wodzisławski, zawierciański), a w siedmiu pozostały bez zmian w porównaniu z rokiem ubiegłym (będziński, bielski, bieruńsko-lędziński, mikołowski, pszczyński, raciborski, rybnicki).

Wskaźniki zakupu ze środków samorządowych w jedenastu bibliotekach powiatów ziemskich pozostały bez zmian (będziński, bieruńsko-lędziński, gliwicki, kłobucki, mikołowski, myszkowski, pszczyński, tarnogórski, wodzisławski, zawierciański, żywiecki), a w sześciu uległy zmniejszeniu (bielski, cieszyński, częstochowski, lubliniecki, raciborski, rybnicki). W żadnym powiecie wskaźnik zakupu ze środków samorządowych nie wzrósł.

W pięciu bibliotekach grodzkich w 2017 r. odnotowano wzrost wskaźników ogólnego zakupu (Bielsko-Biała, Bytom, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec), w ośmiu spadek (Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Ruda Śląska, Tychy, Zabrze, Żory), a w sześciu bibliotekach pozostał bez zmian (Chorzów, Gliwice, Piekary Śląskie, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice).

Wskaźnik zakupu zbiorów ze środków samorządowych w 2017 r. zwiększył się w pięciu bibliotekach powiatów grodzkich (Częstochowa, Gliwice, Jaworzno, Rybnik, Sosnowiec), zmniejszył w czterech (Dąbrowa Górnicza, Jastrzębie-Zdrój, Katowice, Ruda Śląska), a pozostał bez zmian w dziewięciu bibliotekach (Bielsko-Biała, Bytom, Chorzów, Mysłowice, Piekary Śląskie, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Tychy, Zabrze, Żory).

W 2017 roku średnia cena książki zakupionej do biblioteki ze środków samorządowych w województwie śląskim wynosiła 22 złote i była większa o jeden złoty w porównaniu z 2016 r. W bibliotekach powiatów grodzkich średnia cena zakupionej książki wynosiła 20 złotych, czyli zmalała o jeden złoty w porównaniu do roku poprzedniego. Natomiast średnia cena książki w książnicach powiatów ziemskich wynosiła 22 złote, podobnie jak w 2016 r.

6.2. Polityka gromadzenia zbiorów (książkowych, nieksiążkowych; preferencje)

Biblioteki publiczne województwa śląskiego powiększają swoje księgozbiory drogą zakupu, darów oraz wymiany. Zakup dokonywany w ramach środków własnych oraz przekazanych przez władze samorządowe, obejmował także dofinansowanie z programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” Priorytet 1. Kwota całkowita dofinansowania w Priorytecie 1 programu Biblioteki Narodowej w skali całego kraju w minionym roku wyniosła 26 500 000 zł. W podziale dotacji po zastosowaniu kryterium demograficznego oraz czytelniczego województwo śląskie otrzymało do rozdysponowania na 169 bibliotek kwotę 3 298 784  zł.

Przyznana dotacja pozwalała bibliotekom na zakup każdej publikacji, która ukazała się drukiem lub na innym nośniku (książki mówione, pisane alfabetem Braille’a, książki elektroniczne, multimedia, wydawnictwa nutowe i kartograficzne). Ważne, aby była ona dostępna na rynku księgarskim, niezależnie, czy było to pierwsze czy kolejne wydanie. W ramach dotacji można było dokonać zakupu także czasopism o charakterze kulturalnym i społeczno-kulturalnym o częstotliwości ukazywania się od miesięcznika do rocznika. Biblioteki nie mogły kupować podręczników szkolnych, streszczeń lektur szkolnych, programów i gier komputerowych, filmów i nagrań muzycznych, dokumentów ikonograficznych, kolekcji historycznych pozyskiwanych od osób prywatnych lub z innych instytucji, a także książek i innych dokumentów dostępnych na rynku antykwarycznym. Z przyznanych środków biblioteki nie mogły także opłacać prenumeraty, czasopism elektronicznych, regionalnych i ogólnopolskich ukazujących się częściej niż miesięcznik oraz kupywać licencji na dostęp do baz danych.

Oprócz środków samorządowych i dotacji Biblioteki Narodowej biblioteki starały się pozyskiwać środki na zakup książek z innych źródeł. Tak jak w latach poprzednich biblioteki wnioskowały do właściwych Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Polskiej Akcji Humanitarnej oraz fundacji, m. in. Fundacji Klucz. Placówki w ten sposób poszerzyły księgozbiór o literaturę o uzależnieniach oraz edukacji obywatelskiej i globalnej.

W konkursie Przerwa na wspólne czytanie, którego organizatorami była firma Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o., producent Mlecznej kanapki, oraz Wydawnictwo Znak, w wyniku głosowania nagrody I stopnia, czyli pufy i 250 książek otrzymały Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie i Biblioteka Publiczna w Koziegłowach. Należy podkreślić, że najwięcej głosów spośród wszystkich placówek z całej Polski uzyskała MBP w Mikołowie. Kolejne pakiety 50 książek zostały przekazane Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Myszkowie, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Czeladzi, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radlinie, Bibliotece Miejskiej w Blachowni oraz Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Pszów.

Ideą Paczki literackiej było przekazanie bibliotekom publicznym pakietów książek Wydawnictwa Agora. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego jako organizator inicjatywy przygotowała dla chętnych placówek maksymalnie po 4 zestawy, w skład których wchodziły publikacje „W cieniu” Daniela Rotfelda i „Wilczyce” Anety Borowiec. Pakiety otrzymały biblioteki publiczne w Blachowni, Bobrownikach, Chełmie Śląskim, Czechowicach-Dziedzicach, Czeladzi, Czernichowie, Czerwionce-Leszczynach, Częstochowie, Dąbrowie Górniczej, Janowie, Jastrzębiu-Zdroju, Jaworznie, Kaletach, Kłobucku, Koszarawie, Koziegłowach, Kozach, Krupskim Młynie, Lelowie, Lędzinach, Miedźnie, Mierzęcicach, Mysłowicach, Piekarach Śląskich, Porąbce, Porębie, Przyrowie, Przystajni, Pszczynie, Radziechowach-Wieprzu, Rydułtowach, Sławkowie, Suszcu, Szczekocinach, Świerklańcu, Tworogu, Tychach, Ujsołach, Ustroniu, Włodowicach, Wojkowicach i Zabrzu.

Biblioteki publiczne woj. śląskiego otrzymały także w darze książki:

 • „Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka. Kronika X-lecia” jako dar Pałacu Kultury Zagłębie w Dąbrowie Górniczej (wszystkie biblioteki publiczne województwa śląskiego),

 • „Samorząd terytorialny w Polsce 2010–2014. Ludzie i struktury”, do której słowo wstępne napisał prof. dr hab. Hubert Izdebski. Publikacje otrzymały książnice w Wodzisławiu Śląskim, Raciborzu, Rybniku, Jastrzębiu-Zdroju, Cieszynie, Tarnowskich Górach, Myszkowie oraz Janowie,

 • „Cyfrowa pamięć regionu. 10 lat Śląskiej Biblioteki Cyfrowej”. Dar Biblioteki Śląskiej dla bibliotek zrzeszonych w ramach Śląskiej Biblioteki Cyfrowej,

 • „Wojciech Korfanty. Przemówienia z lat 1904–1918” w przekładzie Wawrzyńca Sawickiego. Dar Wydawnictwa Śląsk dla bibliotek publicznych woj. śląskiego.

W 2017 r. za sprawą Budżetu Obywatelskiego środki finansowe na zakup książek oraz audiobooków otrzymało siedem bibliotek w Bielsku-Białej, Częstochowie, Dąbrowie Górniczej, Gliwicach, Katowicach, Piekarach Śląskich i Pszczynie. Łączna kwota przyznana książnicom w województwie śląskim na wygrane projekty w ramach budżetu wynosiła 1 268 903,51 zł.

W zakresie polityki gromadzenia elektronicznych zbiorów istotne znaczenie ma Śląskie Konsorcjum IBUK, do którego w 2017 r. należało 28 bibliotek publicznych. Placówki zrzeszone w konsorcjum oferują swoim czytelnikom stały dostęp do platformy internetowej, gdzie znajduje się ponad 2 300 publikacji z takich dziedzin, jak nauki ekonomiczne, humanistyczne, społeczne, informatyka, prawo, medycyna i matematyczno-przyrodnicze. Na platformie można również znaleźć literaturę faktu oraz literaturę piękną, książki przeznaczone dla dzieci i młodzieży, poradniki, słowniki i kompendia Wydawnictwa PWN. Zasadą jest, że im więcej bibliotek w konsorcjum, tym większa liczba tytułów e-booków w ofercie. Placówki należące do sieci IBUK w ubiegłym roku to biblioteki publiczne w Będzinie, Bieruniu, Chorzowie, Cieszynie, Gliwicach, Goleszowie, Jastrzębiu-Zdroju, Jaworznie, Katowicach (MBP i BŚ), Łaziskach Górnych, Łazach, Mysłowicach, Pawłowicach, Piekarach Śląskich, Pyskowicach, Raciborzu, Rudzie Śląskiej, Rybniku, Siemianowicach Śląskich, Świętochłowicach, Tarnowskich Górach, Tychach, Wiśle, Wodzisławiu Śląskim, Zabrzu, Zawierciu i Żorach.

Oprócz platform e-booków śląskie biblioteki wykupiły także dostęp do bazy wolnelektury.pl, Gazety Prawnej Online, Infor Lex i Poradnika Instytucji Kultury. W 2017 r. biblioteki nie zdecydowały się na zakup dostępu do zasobów platformy NASBI.

Z projektu cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej książek i czasopism naukowych Academica Biblioteki Narodowej korzysta 18 bibliotek publicznych woj. śląskiego. Czytelnicy w określonym czasie mają bezpłatny dostęp do pozycji objętych prawem autorskim w swoich placówkach. Warto podkreślić, że zasoby Academica są bardzo poszukiwane przez studentów, pracowników naukowych i regionalistów.

W 2017 r. książnice opłaciły dostęp do licencjonowanych zbiorów elektronicznych w liczbie 304 300 jedn., w tym 82 491 książek elektronicznych, 39 czasopism elektronicznych, 37 baz danych oraz 68 innych zbiorów elektronicznych. W 2016 r. oferowano czytelnikom mniejszy dostęp, bo do 85 948 e-booków, 163 czasopism elektronicznych, 35 baz danych i 178 877 innych zbiorów elektronicznych. Z każdym rokiem biblioteki coraz więcej wydają na zakup licencjonowanych zbiorów elektronicznych.

Na pozyskiwanie zbiorów duży wpływ ma polityka gromadzenia, obowiązująca w konkretnej bibliotece, oraz życzenia czytelników. Bibliotekarze na bieżąco dokonują zakupu pożądanych pozycji u wybranych dostawców: księgarń internetowych i stacjonarnych (Azymut, Matras, Empik, Platon, Edyp, ), lokalnych wydawnictw, hurtowni i przedstawicieli handlowych. Decyzje o zakupie podejmują także komisje ds. zakupu, w skład których wchodzą dyrektor biblioteki, kierownicy innych działów lub filii i bibliotekarze działu gromadzenia zbiorów.

Uzupełnianie księgozbioru odbywa się również pod wpływem twórców lokalnych i zaproszonych gości na spotkania autorskie. Udział w targach książki stanowił także dla bibliotekarzy inspirujące doświadczenie i pozwalał na orientację w nowościach wydawniczych.

Biblioteki publiczne widząc zmianę preferencji czytelników i rozwój nowych technologii dokonują zakupu coraz większej liczby audiobooków, programów edukacyjnych i językowych, gier komputerowych oraz planszowych. Warto podkreślić, że w 2017 r. biblioteki posiadały w swoich zbiorach 148 373 audiobooków, czyli 20 144 jedn. inw. więcej niż w roku poprzednim. Powiększanie tych zbiorów pozwala bibliotekarzom na wyszczególnienie specjalnych kolekcji multimedialnych.

Analiza zakupu pokazała także, że pozyskiwano najczęściej książki w zakresie literatury dla dorosłych, dzieci i młodzieży oraz popularnonaukowej. Biblioteki pamiętały również o uzupełnieniu księgozbioru regionalnego.

6.3. Prenumerata czasopism – potrzeby a realia; zakup czasopism elektronicznych (opłacalność, korzyści)

Biblioteki publiczne w woj. śląskim w 2017 roku prenumerowały ogółem 6 848 tytułów czasopism o wartości 927 815 zł. W porównaniu do roku poprzedniego zamówiono o 1 tytuł mniej (6 849 tytułów w 2016 r.). Analiza formularzy GUS K-03 wskazała również liczbę tytułów czasopism bieżących w naszym województwie wynoszącą 11 024 tytuły. Liczba ta ujmuje całościowo wpływy czasopism pochodzących z zakupu, darów oraz wymiany z innymi książnicami.

Także w 2017 r. istniały biblioteki, które nie prenumerowały czasopism. Była to konsekwencja niskiego budżetu przyznawanego bibliotece przez władze samorządowe. Placówki stają przed koniecznością rezygnacji z zakupu czasopism na korzyść książek. Brak bieżącej prasy zostaje zauważony przez czytelników, którzy wielokrotnie zgłaszają problem bibliotekarzom. Częściowo sytuację ratują czasopisma przekazywane w darze przez innych czytelników lub urzędy miast oraz gmin, jednak są to tylko wybrane tytuły niespełniające potrzeb mieszkańców. Biblioteki coraz częściej oferują także czytelnikom możliwość wypożyczenia czasopism do domu na krótki okres. Usługa ta cieszyła się dużą popularnością ze względu na komfort lektury prasy.

Konieczność prenumeraty prasy potwierdzają badania ankietowe wykonywane przez biblioteki. Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach poprzez badanie poczytności wykazała, że największą popularnością cieszy się prasa bieżąca: dzienniki i tygodniki regionalne – 49% ankietowanych wybrało ten typ zbiorów. Po czasopisma popularne z różnej tematyki sięgnęło 35% badanych, a po periodyki naukowe 16%. Niewielkim zainteresowaniem cieszyły się wydawnictwa naukowe oraz obcojęzyczne. Warto podkreślić, że głównymi czytelnikami korzystającymi z prasy podczas badania byli seniorzy.

Prenumerowane czasopisma to dzienniki, tygodniki, dwutygodniki, miesięczniki, kwartalniki, półroczniki oraz roczniki. Prasa skierowana była zarówno do czytelnika dorosłego, dzieci i młodzieży, jak i do wybranych grup zawodowych (czasopisma fachowe). Najczęściej czytelnicy (kobiety oraz seniorzy) sięgali po dzienniki oraz prasę kobiecą i społeczno-polityczną. Największą popularnością cieszyły się tytuły:

 • skierowane do kobiet („Claudia”, „Poradnik Domowy”, „Sens”, „Tina”, „Twój Styl”, „Zwierciadło”, „Pani”),

 • o tematyce podróżniczej („Podróże”, „National Geographic”),

 • o tematyce politycznej („Newsweek”, „Polityka”, „Angora”),

 • o tematyce IT („PC World”),

 • hobbystyczne („Mój Ogród”, „Robótki Ręczne”),

 • dekoratorskie („M jak Mieszkanie”, „Cztery Kąty”, „Murator”),

 • popularnonaukowe („Focus”, „Świat Nauki”, „21 Wiek”, „Wiedza i Życie”),

 • młodzieżowe i dziecięce („Victor”, „Victor Junior”, „Świerszczyk”).

Czasopisma fachowe z zakresu bibliotekoznawstwa i literaturoznawstwa prenumerowane przez biblioteki to „Bibliotekarz”, „Poradnik Bibliotekarza”, „Biblioteka Publiczna” „Przegląd Biblioteczny”, „Nowe Książki”, „Poradnik Instytucji Kultury” i „Ryms”. Spośród tych czasopism najczęściej prenumerowanymi tytułami były „Poradnik Bibliotekarza”, „Biblioteka Publiczna” i „Bibliotekarz”.

Biblioteka Śląska, która wraz z Górnośląskim Towarzystwem Literackim w Katowicach jest współwydawcą miesięcznika „Śląsk”, przekazywała czasopismo do bibliotek publicznych w województwie śląskim. W 2017 r. biblioteki otrzymały 6 684 egzemplarze „Śląska”. Zmniejszona liczba miesięcznika wynikała z nowego rozdzielnika opracowanego we współpracy z dyrektorami bibliotek publicznych woj. śląskiego.

W poprzednim roku śląskie biblioteki publiczne udostępniły i wypożyczyły łącznie 105 236 czasopism oprawnych. Wypożyczenia na zewnątrz zamknęły się liczbą 6 936.

W roku 2016 formularz GUS K-03 brał pod uwagę wypożyczenia i udostępnienia czasopism oprawnych i nieoprawnych, dlatego liczba wykorzystania zbiorów wynosiła 1 765 105 czasopism.

Przystąpienie do konsorcjum IBUK LIBRA umożliwiło czytelnikom lekturę 115 naukowych czasopism elektronicznych. Biblioteki oferują także dostęp do e-czasopism i baz danych z zakresu prawa i ekonomii, t.j. „Gazeta Prawna”, „Vademecum Głównego Księgowego”, „InforLex”, „Legalis”.Stopka Biblioteka ŚŒlšska